<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

เหรียญฝีมือคนไทย SIX Network จับมือกับผู้ให้บริการแพลทฟอร์มรถยนต์ Claim Di

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

โปรเจคเหรียญของคนไทยชื่อดัง SIX Network ได้ออกมาประกาศลงนามความร่วมมือกับ Claim Di บริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีวงการประกันของไทย (InsurTech) เพื่อร่วมกันสร้างระบบประกันภัยอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี Blockchain มุ่งปฏิวัติวงการธุรกิจประกันภัย

โดยอ้างอิงจาก Medium ของ SIX นั้น พวกเขาได้กล่าวว่าการร่วมมือกับ Claim Di ที่ปัจจุบันเป็นแพลตฟอร์มเคลมประกันภัยรถยนต์ ที่ช่วยให้ประกันสามารถลดเวลา ต้นทุนและกลโกง (Fraud) ทั้งยังสามารถให้ผู้เอาประกันภัยสามารถทำเคลมรถยนต์ได้เองโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ โดยการร่วมมือดังกล่าวนั้นทาง SIX จะนำ ‘snap’ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยตรวจสอบองค์ประกอบของภาพถ่ายด้วยเทคนิค Capture-locked image ที่มีเทคโนโลยี Blockchain อยู่เบื้องหลัง มาประยุกต์ใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันหลักของบริษัท Claim Di อย่าง Claim Di, Me Claim, และ Police i lert u นอกจากนี้ รายงานยังกล่าวว่า

“โดยเทคโนโลยีของ snap จะช่วยให้การถ่ายภาพเพื่อเป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุ อาทิ ตำแหน่ง รูปภาพ สภาพแวดล้อม และวิเคราะห์รายละเอียดของในรูป จัดเก็บลงใน Blockchain ทันที เพื่อประกอบเป็นหลักฐานที่ถูกต้องและปลอดภัยจากการปลอมแปลง”

นอกจากหลักการจัดเก็บดังกล่าว ยังสามารถแยกความเป็นเจ้าของของข้อมูลเพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลเรื่องความปลอดภัยของผู้ขับขี่ กล่าวคือ ผู้ขับขี่สามารถเลือกที่อนุญาตให้นำประวัติการตรวจสภาพรถ การเคลมประกัน หรือประวัติที่ขับรถโดยไม่มีอุบัติเหตุมาจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลกลางที่สามารถนำไปใช้ได้ในอนาคต แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนบริษัทประกันภัยซึ่ง อาจจะได้รับผลประโยชน์จากเบี้ยประกันภัยที่ลดลง หรือเพื่อยืนยันความปลอดภัยหากทำงานเกี่ยวข้องกับการขับขี่ เป็นต้น

ซึ่งการนำเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาใช้ ยังวางแผนที่จะนำข้อมูลอุบัติเหตุ และข้อมูลเหตุด่วนเหตุร้าย เป็นแบบไม่ระบุชื่อ (Anonymous) ซึ่งหากได้รับอนุญาตจากผู้ขับขี่ และบริษัทประกัน จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลส่วนกลางนำไปวิเคราะห์อุบัติเหตุตามท้องถนน และวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ (Predictive Analysis) เพื่อนำไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการปรับปรุงพื้นที่ หรือป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย

ระบบที่ SIX Network และ Claim Di ร่วมกันพัฒนาในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการวางรากฐานของ “ระบบประกันอัจฉริยะโดย Blockchain และการจัดการด้านข้อมูล” ที่ผู้ใช้งานสามารถดูแลข้อมูลของตัวเองและจัดการเรื่องเบี้ยประกันได้อย่างเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของตนเองได้ในอนาคตอีกด้วย นับว่าเป็นการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้งานจริงในแวดวงประกันภัยซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ายอดขายในปี 2562 สูงถึง 140,000 ล้านบาท ถือเป็นการสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์กับผู้คนครั้งสำคัญของประเทศไทยและสร้างแนวทางใหม่สำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ต่อไป

Snap คืออะไร

‘snap’ เป็นแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มที่ช่วยตรวจสอบองค์ประกอบของภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยี Capture-Locked Image (CLI) ที่มีการใช้ข้อมูลจาก sensor หลายๆ รูปแบบจากโทรศัพท์มือถือ รวมไปถึงการใช้ข้อมูลจากภายนอก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสถานที่ และข้อมูลจากภาพถ่าย และนำเก็บลงใน blockchain ในทันที เพื่อลดความเสี่ยงในแง่ของการดัดแปลงภาพถ่าย

snap ได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาการฉ้อโกงในรูปแบบของข้อมูลภาพถ่าย โดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบด้วยตนเองทีละรูป จึงช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำงานของทั้งบุคคลและองค์กร