<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ชุมชน Ethereum กำลังรอการอัปเกรด EIP-1559 ที่กำลังใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

นักพัฒนา นักขุดและชุมชม Ethereum กำลังเรียกร้องให้เริ่มสร้างฉันทามติสำหรับ EIP-1559

“ Ethereum Improvement Proposal (EIP) เป็นตัวอัปเกรดในเรื่องการกำหนดราคาในการทำธุรกรรมใหม่ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมเครือข่ายคงที่ต่อบล็อก และการขยายขนาดของบล็อกแบบไดนามิคเพื่อเพื่อจัดการกับปัญหาความแออัดที่มักจะเกิดขึ้น

Pooja Ranjan ผู้จัดการโครงการของ Ethereum Foundation กล่าวว่า สิ่งนี้จะนำ UX และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาสู่ Ethereum อย่างมาก แต่เดิมถูกเสนอโดย Vitalik Buterin และ Eric Conner ในปี 2019  และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา” 

จะมีการหารือเกี่ยวกับข้อกังวลที่คนขุดมี เพื่อให้ชุมชนทั้งหมดสามารถตอบรับการอัปเกรดใหม่ได้

การอัปเกรดใหม่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการกับความไม่แน่นอนเมื่อกำหนดค่าธรรมเนียม เนื่องจากวิธีการประมูลแบบ blind auction ในปัจจุบันซึ่งสร้างเวลาการยืนยันที่คาดเดาไม่ได้

การอัปเกรตใหม่จะมีการกำหนดค่าธรรมเนียมพื้นฐาน โดยมีการคำนวณค่าธรรมเนียมพื้นฐานแบบอัลกอริทึมตามการใช้งานเครือข่ายปัจจุบัน เพื่อแก้ปัญหาค่าธรรมเนียมที่สูงมากเกินไป 

 Vitalik Buterin กล่าวว่า นักขุดบางคนสนับสนุนการอัปเกรดนี้อย่างมากเช่น F2Pool แต่บางคนต่อต้านโดยไม่ให้เหตุผลที่ดีในการไม่สนับสนุนข้อเสนอนี้ของ 

นักพัฒนา ethereum และชุมชนในวงกว้างให้การสนับสนุนอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ใช้ และนักพัฒนา defi เพราะมันจะเพิ่มความสามารถในการใช้งานอย่างมาก

ที่มา Trustnodes