<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

ก.ล.ต. ไทยประกาศผล Hearing คุณสมบัติผู้ลงทุน Bitcoin แล้วยกเลิกรายได้ 1 ล้านบาทต่อปี เน้นให้ความรู้

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ภายหลังจากที่เราได้เห็นการออกมาประกาศเสนอกฎและคุณสมบัติของผู้ลงทุนเหรียญ cryptocurrency ในประเทศไทยโดยสำนักงานกำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) จนมีหลาย ๆ ฝ่ายออกมาแสดงการต่อต้าน จนต้องมีการจัดเฮียริ่งเพื่อรับฟังความคิดเห็นนั้น ล่าสุดทาง ก.ล.ต. ไทยได้มีการออกมาประกาศถึงผลการ hearing ดังกล่าวแล้ว

โดยอ้างอิงจากการไลฟ์ของ ก.ล.ต. ผ่านทางเพจของ Facebook นั้น คุณจารุพรรณ อินทรรุ่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. สายธุรกิจตัวกลางและการตลาด

“อยากจะให้วิธีการอะไรก็ตามที่เราจะกำหนดต่อไปเนี่ยเป็นการบรรลุจุดประสงค์ที่เราต้องการจะบรรลุ” โดยหลัก ๆ ก็คือความต้องการให้นักลงทุนมีความเข้าใจในการลงทุน และรับความเสี่ยงได้นั่นเอง

bitazza-may-768x90


คุณสมบัติด้านความรู้มีมติว่า

  1. ผู้สนใจลงทุนในคริปโต จะต้องเคยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการซื้อขายคริปโตมาก่อน หรือเคยเข้าคอร์สการอบรมการซื้อขายคริปโตมาก่อน (เช่นด้านการเทรด, การโอน, การเก็บรักษาเหรียญ) หรือเคยผ่านการทดสอบความรู้อีกด้วย
  2. ในคุณสมบัติด้านความสามารถรับความเสี่ยง จะไม่มีการตั้งรายได้แล้ว แต่จะแนะนำให้ทางเว็บกระดานเทรดเป็นผู้ช่วยแนะนำผู้ลงทุนแทน หรือเป็นผู้ช่วยด้านการจัดสรร Port ของนักลงทุน

ด้านคุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. คนปัจจุบันได้ออกมาเผยว่าทางสำนักงานนั้นได้มีการจัดคอร์สคริปโท 101 ที่จะเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชน อีกทั้งจะมีการจัดบททดสอบสำหรับประชาชนอีกด้วย โดยทั้งหมดนี้คือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

ล่าสุด ทาง ก.ล.ต. ได้มีการออกมาประกาศอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์ของพวกเขาแล้ว โดยมีเนื้อหาใจความดังนี้

“ก.ล.ต. เปิดเผยมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติผู้ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี โดยผู้ซื้อขายต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีอยู่แล้ว หรือผ่านการอบรมหรือทดสอบความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี รวมทั้งกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดสรรเงินลงทุนเพื่อซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถรับความเสี่ยงได้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเป็นการทั่วไป (public hearing) ในประเด็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อเพิ่มกลไกคุ้มครองแก่ผู้ซื้อขายระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2564 ให้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องกำหนดคุณสมบัติของผู้ซื้อขายให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านความรู้และความสามารถในการรับความเสี่ยง และต้องจัดให้มีการทดสอบความรู้ (knowledge test) ก่อนเริ่มให้บริการ โดย ก.ล.ต. ได้จัดให้มีเสวนาการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 3 และ 24 มีนาคม 2564 ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เพจสำนักงาน กลต. ด้วย นั้น 

ก.ล.ต. ได้รวบรวมความคิดเห็นจากช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงสินทรัพย์ดิจิทัลที่เข้าร่วมการเสวนาตามที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ตลอดช่วงเวลาที่เปิดรับฟังความคิดเห็น มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวน 6,932 ราย โดยส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ควรกำหนดคุณสมบัติใด ๆ ขณะที่บางส่วนเห็นว่าควรกำหนดเฉพาะคุณสมบัติด้านความรู้ ซึ่ง ก.ล.ต. ได้รับฟังและนำความคิดเห็นต่าง ๆ มาประมวลเป็นข้อเสนอแนะ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ซึ่งมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของ ก.ล.ต. ให้ผู้ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีอยู่แล้ว หรือผ่านการอบรมหรือทดสอบความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี รวมทั้งกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจให้คำแนะนำผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินลงทุนเพื่อซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดสรรเงินลงทุนเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากการซื้อขายได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไป 

นอกจากนี้ ก.ล.ต. จึงได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญและภาคเอกชนในการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี ภายใต้ชื่อ “คริปโท 101” แก่ผู้สนใจ โดยจะเริ่มเผยแพร่ผ่านช่องทางเพจ Start-to-Invest ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เป็นตอนแรกอีกด้วย”

สำหรับรายระเอียดเพิ่มเติม สามารถดู Live ด้านล่างนี้ได้

miningpro-may-768x90