<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

เหรียญ XRP เตรียมสามารถถูกนำไปใช้ในแอพ DeFi ได้ในเร็ว ๆ นี้

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Wanchain กำลังเตรียมเชื่อมต่อเครือข่าย XRP เข้ากับแพลทฟอร์มการ farm yield และ liquidity mining ในเร็ว ๆ นี้

โดยอ้างอิงจากการประกาศล่าสุดจาก CEO ของ Wanchain นาย Jack Lu หรือแพลทฟอร์มด้าน decentralized cross-chain ที่ถูกสร้างออกมาเพื่อ XRP นั้น เขาเผยว่าการเชื่อมต่อดังกล่าวเตรียมถูกเปิดตัวบน mainnet ในอนาคตอันใกล้นี้แล้ว

“นั่นหมายความว่าเหรียญ XRP นั้นจะสามารถถูกนำไปใช้เพื่อ liquidity mining และ yield farming ได้”

bitazza-may-768x90

การเชื่อมระบบดังกล่าวนั้นจะทำให้ผู้ถือเหรียญ XRP สามารถนำเหรียญของพวกเขาไปใช้งานบน app บางตัวบน Wanchain และ Ethereum ได้อีกด้วย

นอกจากนี้พวกเขายังมีแผนการเชื่อมระบบเข้ากับเหรียญ Bitcoin และ EOS อีกด้วยเช่นกัน

นาง Emi Yoshikawa หรือรองประธานของฝ่าย global corporate strategy & operation ของ Ripple กล่าวว่าเธอรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นระบบ ecosystem ของ XRP ถูกเชื่อมต่อเข้ากับ DeFi จนเกิดการใช้งานจริงในลักษณะนี้

“ฉันรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นระบบ ecosystem ของ XRP ถูกขยายออกไป อีกทั้งยังรองรับกรณีการใช้งานอย่างเช่น DeFi อีกด้วย”

miningpro-may-768x90