<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ความหวังของนักขุด Bitcoin ชาวจีน

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ตามเอกสารของรัฐบาลจีนที่รั่วไหลเมื่อวานนี้ สำนักงานกำกับดูแลพลังงานของมณฑลเสฉวนได้รับคำสั่งจากสำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติ ให้มีการจัดงานสัมมนาในวันที่ 2 มิถุนายน เพื่อประเมินอุตสาหกรรมการขุดเหมืองคริปโตภายในจังหวัด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมหลัก ๆ ได้แก่ บริษัทโครงข่ายไฟฟ้าของเสฉวน ผู้ค้า และผู้ผลิตไฟฟ้า 

โดยการสนทนาจะมุ่งเน้นไปที่สถานะของอุตสาหกรรมการขุดคริปโตเคอร์เรนซีของจังหวัดในปัจจุบัน และศักยภาพของพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่จะสูญเปล่าไป หากการขุดคริปโตทั้งหมดถูกปิดลง

นักขุดบางคนคิดว่ามณฑลเสฉวนอาจจะเป้าหมายต่อจากมองโกเลียสำหรับมาตรการการแบนเหมืองคริปโตของรัฐบาล แต่คนอื่น ๆ เริ่มมีความหวังว่าเหมืองคริปโตในเสฉวนอาจได้รับอนุญาตให้มีการดำเนินการต่อไปได้ เนื่องจากพลังงานส่วนใหญ่ที่ใช้ในการขุดเป็นพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ ซึ่งต่างจากเหมืองอื่น ๆ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินในการขุด

ข้อความในเอกสารยังไม่ได้มีการระบุถึงการแบนการขุดคริปโตในมณฑลเสฉวน แต่มีท่าทีที่เข้าใจสถานการณ์และเปิดรับข้อเสนอ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเอาใจใส่หรืออย่างน้อยก็ยังได้ยินเสียงและความคิดเห็นของนักขุดคริปโตอยู่บ้าง