<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ เผยซื้อ Bitcoin และ Ethereum Trust ของ Grayscale มูลค่าหลายพันดอลลาร์

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ตามการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ยื่นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม วุฒิสมาชิก Pat Toomey (R-PA) เผยว่าเขาได้ลงทุนในผลิตภัณฑ์สกุลเงินดิจิทัลสองรายการของ Grayscale

โดยบันทึกระบุว่า Toomey ได้เข้าซื้อหุ้น Ethereum Trust และ Grayscale Bitcoin Trust ที่ระหว่าง $1,000 ถึง $15,000 ต่อหุ้นในช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา 

การซื้อหุ้นของ Grayscale ในครั้งนี้ทำ Toomey กลายเป็นหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภากลุ่มแรก ๆ ที่ลงทุนใน crypto แม้ว่านาง Cynthia Lummis จะประกาศรายงานการถือครอง Bitcoin ของเธอก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม

เมื่อวานนี้ทางสยามบล็อกเชนมีการรายงานไปแล้วว่านาย Barry Moore สมาชิกรัฐสภาของ Alabama ได้เผยรายงานการเข้าซื้อ Ethereum, Cardano และ Dogecoin  

แต่การเข้าซื้อเหรียญคริปโตของ Toomey นั้นต่างจาก Moore เนื่องจากเขาได้ซื้อหุ้นกองทุน Trust ที่เสนอซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของ Grayscale โดยอิงมูลค่าตามการถือครองสินทรัพย์คริปโตของ Grayscale แทนที่จะเป็นการเข้าซื้อสกุลเงินดิจิทัลโดยตรงด้วยตัวเอง 

อย่างไรก็ตามข้อมูลตลาดบ่งชี้ให้เห็นว่าการถือครองหุ้น Grayscale Bitcoin Trust (Btc) และ Grayscale Ethereum Trust (ETH) ของ Toomey นั้นมีมูลค่าที่ลดลงอย่างมาก หากเปรียบเทียบตามช่วงเวลาที่เขาซื้อ