<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

แบงก์ชาติไทยประกาศไม่สนับสนุน Crypto ให้สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย เล็งหนุน CBDC แทน

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยืนยันใน The Future of Financial System อนาคตโลกการเงินThe Future of Financial System อนาคตโลกการเงิน ว่า ธปท.ไม่สนับสนุนให้ใช้คริปโทเคอร์เรนซี่ เพื่อมาชำระเงินตามกฎหมาย เนื่องจากราคาของสินทรัพย์ผันผวนและอาจถูกใช้ในการฟอกเงิน

ทั้งนี้ ธปท. ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีผ่านสกุลเงินของรัฐในรูปแบบดิจิทัล หรือ ซีบีดีซี (CBDC) เพื่อเปิดกว้างให้เข้าถึงผู้คนได้ง่ายกว่าและสามารถนำไปต่อยอดสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ 

โดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้แสดงความคิดเห็นว่า โลกอนาคตระบบการเงินจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ซึ่ง ธปท. จะมีบทบาทที่จะรองรับต่อความเปลี่ยนแปลงของการเงินในอนาคต โดยยึดถือ More open data, More open competition และ More open infrastructure

แม้ว่าที่ผ่านมาการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี่จะมาจากกระแส ชักชวนลงทุน หรือภัยการเงินดิจิทัล ทำให้ประชนชนหลายคนถูกหลอกลวงจากความไม่เข้าใจในคริปโต อย่างไรก็ตาม ธปท. ได้เตือนให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเป็นพิเศษในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลและมิจฉาชีพ

อย่างไรก็ตามในโลกอนาคตระบบการเงินจะเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยจะมีทั้งผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่เข้ามาหลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้ทำให้ธปท. จำเป็นต้องเตรียมรับมือเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เพราะคนกำลังให้ความสนใจคริปโทเคอร์เรนซี่ในอนาคต จึงเป็นจุดท้าทายใหม่ของหน่วยงานกำกับดูแลว่าจะมีธุรกิจประเทศใดที่นำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาใช้งาน

ที่มา : สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย