<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

คริปโตเคอร์เรนซี และ โทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

bitkub-2022-769x90

เมืองเซินเจิ้นในประเทศจีนร่วมมือกับฮ่องกงกระตุ้นการใช้ “หยวนดิจิทัล” ข้ามพรมแดน

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

เขต Qianhai ในเขตพิเศษของเมือง Shenzhen ได้ร่วมมือกับประเทศฮ่องกงในการจัดสรรเงิน 10 ล้านหยวน (1.57 ล้านดอลลาร์) เพื่อกระตุ้นให้องค์กรต่าง ๆ พัฒนาธุรกิจที่เข้ากันได้กับ “หยวนดิจิทัล” โดยเฉพาะการใช้งานข้ามพรมแดนและสำหรับธุรกิจ FinTech

ทั้งนี้ทางการ Qianhai แนะนำนโยบายในเอกสารที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่เรียกว่า “มาตราการชั่วคราวสำหรับการจัดการกองทุนพิเศษเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการเงินใน Qianhai”

เอกสารดังกล่าวระบุว่า หน่วยงานจะให้เงินแก่บริษัทต่าง ๆ สำหรับการทดลอง e-CNY ข้ามพรมแดนมูลค่า 100,000 ถึง 500,000 หยวน (15,658 ถึง 78,290 ดอลลาร์) อีกทั้งบริษัทต่าง ๆ จะได้รับโบนัสตามมาโดยคิดจาก 1% ของปริมาณการโอน e-CNY ข้ามพรมแดน

bitazza-may-768x90


ทางการ Qianhai ยังจะให้ค่าพัฒนาแก่ศูนย์วิจัยที่จัดตั้งขึ้นใหม่เกี่ยวกับหยวนดิจิทัลในแต่ละแห่งเป็นเงิน 500,000 หยวนหรือประมาณ 78,292 ดอลลาร์

นอกจากนี้สถาบันที่ทำธุรกิจในสกุลเงินหยวนดิจิทัลและย้ายไปยัง Qianhai จะสามารถได้รับเงินในการพัฒนาโครงการดังกล่าวได้โดยตรงตั้งแต่ 1 ล้านหยวน ถึง 3 ล้านหยวน (156,580 ดอลลาร์ ถึง 469,740 ดอลลาร์)

ทั้งนี้ Shenzhen เป็นเมืองแรกที่นำร่องหยวนดิจิทัลในประเทศจีนและแบ่งเงินในการพัฒนาออกเป็น 4 ส่วนรวมเป็นเงิน 60 ล้านหยวน (9.4 ล้านดอลลาร์) เพื่อส่งเสริมการนำ CBDC ไปใช้ในการค้าปลีก

อย่างไรก็ตาม  ฮ่องกงได้กลายเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือของ Qianhai ซึ่งนี่อาจกลายเป็นก้าวสำคัญของการนำหยวนดิจิทัลไปสู่ระดับสากล ทั้งนี้ยังมีเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ เช่น ไทย, UAE, และจีน ที่จะได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการเงินข้ามพรมแดน โดยโครงการจะเข้าสู่ระยะนำร่องในปี 2565

miningpro-may-768x90