<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

ประธานาธิบดี Joe Biden เตรียมลงนามอนุมัติให้หน่วยงานศึกษา Crypto และ CBDC ภายในสัปดาห์นี้

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ประธานาธิบดี Joe Biden จะลงนามในคำสั่งถึงผู้บริหารในสัปดาห์นี้ เพื่อมอบหมายงานให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางประเมินความเสี่ยงและโอกาสของ Bitcoin และ cryptocurrency รวมถึงการสร้างสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุม อ้างอิงตามรายงานของ Bloomberg 

คำสั่งดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันพุธนี้ จะเป็นการสั่งให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความมั่นคงของชาติและผลกระทบทางเศรษฐกิจของสินทรัพย์ดิจิทัล

แนวทางกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลดูเหมือนว่าจะดึงดูดความสนใจของทำเนียบขาวในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากวอชิงตันและกลุ่มสหภาพยุโรปได้บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซีย ส่งผลทำให้เกิดความกังวลว่าบริษัทและบุคคลต่าง ๆ ที่นั่นจะใช้ Crypto เพื่อหลบเลี่ยงบทลงโทษ

bitazza-may-768x90

โดยเครือข่ายบังคับใช้การปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) เตือนเมื่อวันจันทร์ ให้สถาบันการเงินต่าง ๆ ระวังความพยายามที่อาจเกิดขึ้นจากหน่วยงานของรัสเซียในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร

คำสั่งของไบเดนจะขอให้ให้สำนักงานอัยการสูงสุด , กระทรวงการต่างประเทศ , และกระทรวงการคลัง เร่งศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการเปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางสหรัฐหรือ CBDC ที่ออกโดยสหรัฐฯ

สำหรับหน่วยงานอื่น ๆ จะได้รับคำสั่งให้เร่งศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสกุลเงินดิจิทัลที่มีต่อความสามารถในการแข่งขัน ตลาดและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคนิคที่จำเป็น และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการขุด bitcoin เป็นต้น

miningpro-may-768x90