<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

เครื่องมือ BTC HODL Waves กำลังบอกถึงจนสิ้นสุดของตลาดหมีว่าจะจบลงเมื่อไร

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

จากเครื่องมือ HODL Waves และ HODL Waves (Realized Cap) พบว่า Bitcoin กำลังจะออกจากตลาดหมี

HODL Waves เป็นหนึ่งในเครื่องมือ On-chain ที่แสดงถึงภาพรวมของปริมาณ Supply ของเหรียญ โดยจะมีการแบ่งสัดส่วนตามช่วงอายุ Life Span ของแต่ละเหรียญ โดย Life Span ของเหรียญจะเริ่มนับอายุเมื่อเหรียญนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวหลังจากที่เกิด Transaction ครั้งล่าสุด หากในกรณีที่เกิดการเคลื่อนไหวเมื่อไหร่ก็จะเริ่มนับอายุใหม่ตั้งแต่ศูนย์ใหม่อีกครั้ง

Bitcoin HODL Waves

จากกราฟจะเห็นว่าผู้ถือระยะยาวกำลังเข้าใกล้ระดับ All Time High (เส้นสีแดง) ซึ่งถ้าดูจากอดีต ในการจุดสิ้นสุดตลาดหมีครั้งก่อน จะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการทำ ATH ของจำนวนผู้ถือระยะยาว (วงกลมสีแดง)

bitazza-may-768x90

Bitcoin Realized Cap HODL Waves

จากกราฟจะเห็นว่า ในจุดที่อัตราส่วน Realized Cap HODL Waves เพิ่มสูงขึ้น (ลูกศรสีน้ำเงิน) จะเป็นจุดสิ้นสุดของตลาดหมี แต่ก็อาจจะเกิดการร่วงของราคา (ลูกศครสีเขียว)

จุดสูงสุดที่ต่ำลงมาเรื่อย ๆ ทำให้เราสามารถวาดเส้นแน้วโน้ม (เส้นสีดำ) จากมากไปน้อยได้ และยิ่งกราฟเข้าใกล้เส้นสีดำมากเท่าไหร่ ก็อาจจะบอกได้ว่ากระตลาดหมีกำลังจะใกล้สิ้นสุดแล้ว อย่างไรก็ตาม การพุ่งขึ้นของอัตราส่วน Realized Cap HODL Waves ในปัจจุบันเป็นการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่เหมือน 2 จุดสูงสุงก่อนหน้านี้ที่ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นมา

ในแผนภูมิผู้ถือระยะสั้นนี้ ทำให้เราสามารถลากเส้นสีดำที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นได้ โดยจะเห็นว่าในจุดที่จำนวนผู้ถือระยะสั้นในตลาดลดลง จะเป็นจุดที่กำลังจะเกิดการกลับตัวของราคา Bitcoin

miningpro-may-768x90