<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

เจ้ามือเหรียญ Shiba Inu เริ่มมีการเคลื่อนไหวเหรียญมากขึ้นถึง 44.44% สิ่งนี้บ่งบอกอะไร

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

เจ้ามือ Shiba Inu มีการเคลื่อนไหวมากขึ้นในช่วง 24 ที่ผ่านมา การวิเคราะห์ของ WhaleStats เกี่ยวกับผู้ถือครอง 100 อันดับแรกของ Shiba Inu สะท้อนให้เห็นว่า address เจ้ามือที่ยังมีใช้งานได้มีการเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้น 44.44% 

การใช้งานของ Shiba Inu ได้เพิ่มขึ้นในหมู่เจ้ามือเนื่องจาก WhaleStats รายงานว่า SHIB เป็นหนึ่งใน smart contract ที่มีการใช้งานมากที่สุดในบรรดาเจ้ามือ ETH 2,000 อันดับแรกในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เจ้ามือ ETH 5,000 อันดับแรกเป็นเจ้าของ SHIB มูลค่ารวกันกว่า $603,009,840 

ก็พอมีความเป็นไปได้ที่เหรียญ SHIB อาจถูกช้อนซื้อโดยหมู่เจ้ามือแล้วยิ่งราคาลงมาถูกมาก ๆ พวกเขาอาจจะยิ้มกรุ้มกริ่มกันไปแล้วก็เป็นได้

bitazza-may-768x90

นอกจากนี้ Shiba Inu ยังได้จำนวนผู้ถือครองที่เพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน จากข้อมูลของ WhaleStats จำนวนผู้ถือ SHIB ทั้งหมดในปัจจุบันคือ 1,177,885 ราย ในขณะที่เผยแพร่ SHIB โดยราคานั้นลดลงเกือบ 7% มาอยู่ที่ $0.000009 ซึ่งก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาด crypto ล่าสุด 

หัวหน้านักพัฒนา Shiba Inu อธิบายแผนเกี่ยวกับ NFT

จากข้อมูลของ SHIBQueenie ผู้ดำเนินรายการบน Discord ของ SHIB อย่างเป็นทางการและเป็นสมาชิกของ Growth Breed ระบุว่า Welly NFT มากกว่า 2,000 ชิ้นถูก mint แล้ว

Shytoshi Kusama หัวหน้านักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Shiba Inu ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับจุดประสงค์ของ Welly NFT โดยได้กล่าวว่า NFT ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำหรับสมาชิกที่ทำหน้าที่เป็น smart contract สำหรับที่ตั้งของ Welly ในบางแห่งเขาบอกว่านั่นเป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้ราคาเริ่มต้นที่ 0.12 ETH 

นอกจากนี้ แม้ว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตแต่เป้าหมายคือการให้รางวัลแก่สมาชิกของ DOG หรือผู้ถือ Welly NFT ในทุกไตรมาสและมีการตัดสินใจผ่าน SHIB BONE (DOGGY) DAO สำหรับข้อเสนอรายเดือนหรือแล้วแต่ตามความจำเป็น

ในส่วนของ Decentralized Organizational Group หรือ DOG จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานพิเศษภายในสถานที่ตั้งของ Welly นิติบุคคลนี้ทำงานผ่านชุดของ “Smart Contractor” ซึ่งมีตัวเลือกในการเป็นสมาชิกของ DOG โดยการถือ Welly NFT โดยตอนนี้โครงสร้าง DOG ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา

miningpro-may-768x90