<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ประเทศรัสเซียวาระพิจารณากฎมาควบคุมคริปโตและ Blockchain ได้รับการอนุมัติแล้ว

ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา รัฐสภาของประเทศรัสเซียที่รัฐ Duma ได้อนุมัติวาระในการพิจารณากฎหมายควบคุมสำหรับวงการคริปโต โดยตัวกฎหมายระบุว่าคริปโตและโทเคนคือทรัพย์สิน และได้กำหนดกฎต่าง ๆ สำหรับคริปโต และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ Blockchain ทั้งหมด

ร่างบัญญัติหัวข้อ “สินทรัพย์ทางการเงินดิจิทัล” นั้นอยู่ภายใต้การพิจารณาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา และมีกำหนดการ เส้นตาย ที่วันที่ 1 กรกฎาคม 2018 ซึ่งกฎหมายเหล่านี้จะครอบคลุมไปถึงคริปโต, เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ Blockchain เช่น Smart Contract, การขุดคริปโต และการระดมทุนแบบ ICO

“กฎหมายดังกล่าวกำหนดว่าทั้งคริปโตละโทเคนนั้นจัดเป็นทรัพย์สิน โดยข้อแตกต่างระหว่างทั้งสองคือ โทเคนถูกผลิตออกมาโดยคนหรือกลุ่ม ๆ เดียว แต่คริปโตถูกสร้างโดยหลากหลายคนเช่น นักขุด”

ในกฎหมายยังอธิบายต่อว่า:

“ในเอกสารฉบับนี้มีการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น ไม่ถือสามารถชำระเงินตามกฎหมายได้ภายในอาณาเขตของสหพันธรัฐของประเทศรัสเซีย”

ในวันอังคารที่ผ่านมา ที่ประชุมมีเสียงเห็นด้วยกับกฎหมายดังกล่าว 410 เสียง และ 1 เสียงไม่เห็นด้วย

กฎหมายดังกล่าวทำให้ผู้คนในประเทศมีเสียงวิพากษณ์วิจารณ์ไปทั่ว แม้กระทั่งนาย Igor Sudets สมาชิกของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของรัฐ Duma เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลและ Blockchain เขากล่าวว่า “จะไม่มีใครต้องการระดมทุน ICO ภายในประเทศรัสเซียหากกฎหมายดังกล่าวถูกนำไปใช้จริง”

ดูเหมือนหลาย ๆ ประเทศนั้นจะเริ่มวางกรอบระเบียบสำหรับคริปโตและ Blockchain มากขึ้นเรื่อย ๆ พวกเขาอาจจะต้องการคุ้มครองนักลงทุนในประเทศก่อนที่จะออกนโยบายเพื่อส่งเสริมภายหลัง ทำให้การเติบโตในวงการคริปโตภายในประเทศเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้นก็เป็นได้