<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินนาม TransferGo เปิดบริการโอนเงินไปอินเดียโดยใช้เทคโนโลยีจาก Ripple

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินนาม TransferGo ประกาศเปิดตัวบริการในการโอนเงินไปยังประเทศอินเดียโดยใช้เทคโนโลยี Ripple ในการโอนเงินแบบ Real Time

ทางบริษัทกล่าวในการแถลงข่าวว่าบริการนี้สามารถใช้ได้ “ทุกที่ในยุโรป” และจะใช้เทคโนโลยี Ripple แทน SWIFT เพราะมันเร็วกว่าหากเทียบกับ SWIFT ที่ใช้เวลาในการทำธุรกรรมประมาณ 2 ถึง 3 วัน

ทาง Ripple ไม่ได้ระบุว่าทาง TransferGo จะใช้เทคโนโลยีตัวไหนของ Ripple ในการทำธุรกรรมบน TransferGo

ทาง TransferGo ยังกล่าวอีกว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการโอนเงินแบบ Blockchain และยังเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอีกด้วย โดย CEO ของ Transfer นาย Daumantas Dvilinskas กล่าวว่า:

“ด้วยการใช้เทคโนโลยีของ Ripple เราจะสามารถติดต่อสื่อสารกันอย่าง Real Time ระหว่างคู่ค้าทางการเงินของเราในอินเดีย และเพื่อให้ลูกค้า TransferGo นั้นสามารถส่งเงินไปหาครอบครัวและเพื่อนฝูงหรือชำระเงินระหว่างประเทศได้ทันที”

SVP ของ Ripple นาย Marcus Treacher กล่าวว่า:

“TransferGo เป็นตัวอย่างที่ดีของบริษัทที่มองการณ์ไกลในด้านของผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน ในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อการการทำธุรกรรมทางการเงินแบบ Real-Time ข้ามประเทศ นั่นถือว่าเป็นก้าวต่อไปที่ยิ่งใหญ่”

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น