<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

“การออกสกุลเงินดิจิทัล ไม่ช่วยปรับปรุงการเงินที่มีอยู่” กล่าวโดยรองผู้ว่าธนาคารญี่ปุ่น

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

อ้างอิงจาก New York Times เมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมานาย Masayoshi Amamiya รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BOJ) ได้ให้ย้ำถึงท่าทีเชิงลบต่อสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (CBDC)

อ้างอิงจากการประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนาย Amamiya ได้แสดงท่าทีความสงสัยเกี่ยวกับการใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางว่ามันไม่ได้ช่วยปรับปรุงระบบทางการเงินที่มีอยู่ และนาย Amamiya ยังกล่าวอีกว่าทาง BOJ ไม่ได้มีแผนที่จะออกสกุลเงินดิจิทัลด้วย

อ้างอิงจากรายงานผู้เชี่ยวชาญทางการเงินพิจารณาว่า CBDC เป็นเครื่องมือสำหรับธนาคารกลางที่จะมาควบคุมเศรษฐกิจเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลงเป็นศูนย์ อ้างอิงตามทฤษฎีทาง CBDC จะทำให้ธนาคารกลางสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเก็บดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากบุคคลธรรมและบริษัทต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถจ่ายเงินได้มากขึ้น

bitazza-may-768x90


“เพื่อให้ธนาคารกลางนั้นสามารถก้าวข้ามเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ตอนนี้นั้นอยู่ที่ 0 พวกเขาจะต้องดึงเงินสดออกมาจากประชาชนในสังคมก่อน”

“ในทางกลับกันการกำจัดการใช้เงิน Fiat ในประเทศญี่ปุ่นก็ “ไม่ใช่ตัวเลือกสำหรับธนาคารกลาง” เนื่องจากเงินสดยังคงเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมในการชำระเงินในประเทศนี้” นาย Amamiya กล่าว

รองผู้ว่าการของ BOJ กล่าวว่าธนาคารไม่ได้มีแผนสร้าง CBDC ที่ให้ประชาชนนำไปใช้ในการชำระบัญขีและชำระเงินได้ การที่ธนาคารจะออกสกุลเงินที่มีอยู่แล้วไปในรูปแบบดิจิทัลเป็นอะไรที่ “มีอุปสรรคเป็นอย่างมาก” ในขณะที่คริปโตมักถูกนำมาใช้เพื่อการเก็งกำไรไม่ได้เอามาใช้งานหรือชำระเงิน

ก่อนหน้านี้คณะกรรมการด้านภาษีของประเทศญี่ปุ่นก็เพิ่งมีการจัดอภิปรายเพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวกเรื่องกระบวนการการรายงานภาษีของคริปโตโดยจุดมุ่งหมายก็คือการลดขั้นตอนการยื่นภาษีที่มีอยู่ในปัจจุบัน

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น

miningpro-may-768x90