<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

ธนาคารแห่งแคนาดาเผย 5 เปอร์เซ็นต์ของชาวแคนาดาครอบครอง Bitcoin และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

อ้างอิงข้อมูลจาก Bank of Canada และ Ontario Securities Commission ได้เปิดเผยว่า ในประเทศแคนาดานั้นเริ่มมีการยอมรับ และรับรู้ถึง Bitcoin เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีข้อมูลชี้ว่ามีผู้ถือครอง Bitcoin เพิ่มขึ้นจาก 2.9 เปอร์เซ็นต์ในปี 2016 เป็น 5 เปอร์เซ็นต์ในปี 2017

อ้างอิงจากรายงานล่าสุดของ Bank of Canada ชาวแคนาดาอายุ 45 ถึง 54 เป็นกลุ่มที่มีการถือครอง Bitcoin เพิ่มขึ้นมากที่สุดเกือบ 4 เท่า จาก 0.9 เปอร์เซ็นต์ในปี 2016 เป็น 3.5 เปอร์เซ็นต์ในปี 2017

ในรายงานยังเผยด้วยว่า สัดส่วนการถือครอง Bitcoin ของเพศชายและหญิงนั้นค่อนข้างห่างกัน โดยมีผู้ถือครอง Bitcoin ที่เป็นเพศหญิง 2 เปอร์เซ็นต์จากประชากรทั้งหมดทั้งในปี 2016 และ 2017 ในขณะมีผู้ถือครอง Bitcoin ที่เป็นเพศชายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจาก 4.2 เป็น 8.1 เปอร์เซ็นต์ในปี 2016 และ 2017

bitazza-may-768x90

ข้อมูลยังชี้ด้วยว่า จำนวนของผู้ที่ถือ Bitcoin จำนวนน้อย ๆ ก็มีมากขึ้น รวมทั้งผู้ที่ถือ Bitcoin มากกว่า 10 BTC ด้วย

 

 

OSC ได้ทำการเก็บข้อมูลจากชาวออนตาริ 500,000 ตัวอย่างที่ถือคริปโตและพบว่า 63 เปอร์เซ็นต์ครอบครอง Bitcoin, 35 เปอร์เซ็นต์ครอบครอง Ethereum, 18 เปอร์เซ็นต์ครอบครอง Litecoin, 17 เปอร์เซ็นต์ครอบครอง Bitcoin Cash และ 13 เปอร์เซ็นต์ครอบครอง XRP และข้อมูลยังเผยอีกด้วยว่า คนส่วนใหญ่เริ่มซื้อคริปโตกันครั้งแรกในปลายปี 2017 และต้นปี 2018

ในขณะที่คริปโตได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ออกกฎหมายก็คอยมองหาโอกาสใหม่ รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วย และในตอนนี้ยังได้รับการขนานนามว่าเป็นประเทศที่เป็นมิตรต่อ Blockchain กว่าสหรัฐฯ อีกด้วย

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น

miningpro-may-768x90