<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

หน่วยงานด้านการเงินของอิตาลีทำการแบนโปรเจกต์คริปโตที่ไม่ได้รับอนุญาต ปกป้องนักลงทุน

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

อ้างอิงจากแถลงการณ์ที่ถูกเปิดเผยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคมที่ผ่านมา หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของอิตาลีระงับโครงการที่เกี่ยวข้องกับเงินดิจิทัลการดำเนินการด้านการลงทุนที่ไม่ได้รับอนุญาต

แบนโปรเจกต์

คณะกรรมการแห่งชาติของอิตาลีสำหรับบริษัทและตลาดหลักทรัพย์ หรือ Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ก่อตั้งเมื่อในปี 1974 เป็นหน่วนงานรัฐบาลของอิตาลีที่รับผิดชอบเรื่องการควบคุมตลาดหลักทรัพย์ของอิตาลี

Avacrypto คือบริษัทที่ถูกห้ามโดย CONSOB ซึ่งถูกกล่าวหาว่าให้บริการโดยไม่ต้องขออนุญาตรวมถึงมีการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ www.avacrypto.com ซึ่งในขณะที่เขียนบทความนี้นั้น ไม่สามารถเข้าถึงได้

เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา CONSOB ได้ระงับอีกสองโครงการเป็นระยะเวลา 90 วันเนื่องจากมีการเสนอแผนการลงทุนในรูปแบบเงินดิจิทัลที่หลอกลวง (Scam) สองบริษัทนี้มีชื่อว่า Bitsurge Token และ Green Energy Certificates ทั้งสองถูกกล่าวหาว่าเป็นโปรเจกต์หลอกลวงจาก Avalon Life ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่ได้ก่อตั้งในสหภาพยุโรป

ในขณะนี้ยังไม่มีกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลในอิตาลี กระทรวงเศรษฐกิจและการเงินของประเทศกำลังดำเนินการในเรื่องนี้ โดยการออกพระราชกฤษฎีกาในการจำแนกการใช้คริปโตในประเทศ โดยกำหนดว่า “ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สกุลเงินคริปโตนั้น” ต้องรายงานต่อกระทรวงด้วย

กฎหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency โดยเฉพาะการฟอกเงิน กฏหมายนี้ได้ออกมาตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2017 ในพระราชกฤษฎีกากฎหมาย№ 90

ในเดือนมิถุนยานที่ผ่านมา นาย  Fabio Panetta รองผู้ว่าการธนาคารแห่งอิตาลีได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง

นาย Panetta กล่าวว่าเหตุผลสำคัญที่จะออกสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางก็คือการลดต้นทุนในการผลิตและขนส่งและการจัดการด้านเงินสด นอกจากนี้เขายังกล่าวว่า ข้อดีของมัน “ยังไม่ชัดเจน” เมื่อเปรียบเทียบกับการชำระเงินดิจิทัลที่มีอยู่

ถ้าคริปโตสามารถทำให้ผู้คนต่าง ๆ มั่นใจในตัวมันได้ เชื่อว่าหลาย ๆ ประเทศจะหันมาสนใจและใช้งานคริปโตกันอย่างมากขึ้นแน่นอน

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น