<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

รัฐเนวาดาของสหรัฐอเมริกา ได้เห็นการจดทะเบียนสมรสบน Blockchain มากขึ้นจากปี 2018

ที่ Washoe County รัฐเนวาด้าได้เห็นการจดทะเบียนสมรสบน Blockchain ในปี 2018 ที่ผ่านมา

การบันทึกทะเบียนสมรสบน Blockchain กำลังเป็นที่นิยมในรัฐเนวาดา

Reno Nevada หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เมืองเล็ก ๆ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ได้มีการบันทึกทะเบียนสมรสบน Blockchain เป็นจำนวนมากเมื่อปีที่แล้ว เป็นที่รู้กันดีว่า การแต่งงานที่ใน Reno หรือ Vegas นั้นแสนง่ายและไม่เหมือนรัฐอื่น ๆ ทุกคนสามารถได้รับใบอนุญาตโดยไม่ต้องมีการตรวจเลือด

อ้างอิงจากบันทึกเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาระบุว่า Washoe County ได้มีการจดทะเบียนสมรสมากกว่า 950 ครั้งบน Blockchain ของ Ethereum ผู้บริหารจากบริษัทที่มีชื่อว่า Titan Seal นาย Phil Dhingra บอกกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น Reno Gazette-Journal ว่า เอกสารจดทะเบียนสมรสนั้นถูกบันทึกลงบน Blockchain เพราะว่ามันแฮ็กยาก

นาย Dhingra ยังอธิบายว่าโดยทั่วไปแล้วใบรับรองการแต่งงานแบบดั้งเดิมอาจใช้เวลา 10 วันทำการในการดำเนินการแต่ถ้าบันทึกบน Blockchain ใช้เวลาน้อยกว่า 24 ชั่วโมง

หน่วยงานราชกาารอื่น ๆ ยังไม่สนใจในในรับรองบนรูปแบบดิจิทัล

ใบรับรองที่บันทึกไว้บน Blockchain นั้นไม่ใช่แนวคิดใหม่แต่อย่างใด เนื่องจากมันถูกทดสอบมาแล้วหลายครั้งในอดีตปี 2014 โดยการบันทึกทะเบียนสมรสครั้งแรกบน Blockchain นั้นเป็นของบริษัท Startup ชื่อ Bitnation เป็นการบันทึกสมรสของนาง Joyce และนาย David Mondrus บน BTC Chain

ขณะเดียวกันก็ยังมีข้อเสียบางประการในการบันทึกเอกสารในรูปแบบดิจิทัลในรัฐเนวาดา ในขณะนี้ ยกตัวอย่างเช่นทางสำนึกงานประกันสังคมชอบเอกสารในรูปแบบดิจิทัล แต่หน่วยงานบางแห่งเช่นกรมการยนต์ในบางแห่งอาจไม่ยอิมรับในรูปแบบดิจิทัล ช่างเทคนิคของ Washoe County กล่าว

เป็นไปได้ว่าในอนาคตเอกสารทุกอย่างที่เป็นของทางราชการหรือทางกฏหมายอาจอยู่บนรูปแบบของ Blockchain ทั้งหมดอย่างแน่นอน