<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ธนาคารอันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่นยกเลิกแผนการทดสอบเหรียญ Ripple แล้ว

ธนาคาร Resona Bank ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับห้าของประเทศญี่ปุ่น ได้ออกมาประกาสยกเลิกการใช้งาน MoneyTap ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการแอปพลิเคชั่นการชำระเงินที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain ของทางบริษัท Ripple โดยมิได้กล่าวถึงเหตุผเบื้องหลังการถอนตัวดังกล่าวแต่อย่างใด

การถอนตัวเกิดขึ้นหลัง 6 เดือนนับจากวันที่ได้ทำข้อตกลง

โดยการยกเลิกดังกล่าวจะมีผลในวันที่ 13 เดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้หลังจากทางธนาคารในประกาศผ่านเว็บไซต์ว่า

“ธนาคาร Resona จะทำยกเลิกการรับบริการแอปพลิเคชั่น MoneyTap ที่ได้เริ่มรับบริการตั้งแต่วันที่ 4 เดือนตุลาคม ปีก่อน โดยจะมีผลเป็นการยกเลิกการรับบริการในวันที่ 13 เดือนพฤษภาคมนี้”

ธนาคารทั้ง 13 แห่งของประเทศญี่ปุ่นที่ได้ลงทุนใน MoneyTap

ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา กิจการค้าร่วม (Consortium)ระหว่างธนาคารกว่า 61 แห่งได้กตลงกันที่จะใช้บริการ MoneyTap โดยในเดือนที่ผ่านมานี้ ธนาคาร 13 แห่งได้ลงทุนโดยการเข้าถือหุ้นในโครงการ ก่อนที่จำนวนผู้ลงทุนจะเหลือเพียง 12 ธนาคารหลัง Resona Bank ได้ถอนตัวออกไป

แอปพลิเคชั่น MoneyTap นั้นเป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัท SBI Ripple Asia หนึ่งในกลุ่มความร่วมมือระหว่างธนาคารที่ได้จัดตั้งขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี 2016  โดยกลุ่มดังกล่าวมีเป้าหมายในการผลักดันให้มีการใช้งานเทคโนโลยี Blockchain ของ Ripple ในการชำระเงินภายในประเทศญี่ปุ่น

MoneyTap นั้นให้บริการการชำระเงินภายในประเทศแบบ Real-time ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยเริ่มต้นการทำธุรกรรมได้เพียงแค่การอ่าน QR code หรือการใส่หมายเลขโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชั่นดังกล่าวบนมือถือเท่านั้น