<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

SEC สหรัฐฯ เลื่อนการพิจารณา Bitcoin ETF ของ VanEck และ SolidX’s ต่อไปอีก

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Bitcoin ETF ของ VanEck ล่าช้า

คำตัดสินของ VanEck และ SolidX’s ในการขออนมัติ Bitcoin ETF ยังคงโดนเลื่อนออกไปโดย SEC หสรัฐฯ อ้างอิงจากจากเอกสารที่ถูกเผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเปิดเผยว่า จะใช้สิทธิ์ในการชะลอการตัดสินใจอีก 90 วันจนถึงวันที่ 19 สิงหาคม

เอกสารดังกล่าวอ้างถึงความกังวลเช่นการป้องกัน “การกระทำที่ฉ้อฉลและยักย้ายถ่ายเท” มีแนวโน้มที่จะอ้างอิงถึง Tether และ Bitfinex และจะตัดสินใจอีกครั้ง

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น

miningpro-may-768x90