<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

อดีตผู้บริหารธนาคารกลางจีนกล่าวการมาของ Libra จะปฏิวัติการโอนเงินระหว่างประเทศ

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ทางสำนักงานข่าว South China Morning Post ได้มีการรายงานเมื่อวันที่ 11 นี้ว่าทางอดีตผู้บริหารของธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีนอย่างนาย Zhou Xiaochuan ได้มีการเปิดเผยว่าเมื่องปักกิ่งนั้นจะมีการออกสกุลเงินคริปโตเพื่อให้เหล่าบริษัทและห้างหุ้นส่วนทั้งหลายนั้นได้นำไปใช้งาน

ทั้งนี้นาย Zhou Xiaochuan ยังได้กล่าวในรายละเอียดอีกว่าทางรัฐบาลนั้นต้องการที่จะพัฒนาระบบสกุลเงินดิจิทัลของพวกเค้าขึ้นมาใช้เอง ซึ่งระบบดังกล่าวนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากระบบการธฯาคารของประเทศฮ่องกงและแนวคิดของการดำเนินการให้บริการสกถลเงิน Libra ของทาง Facebook อีกด้วย

ในประเทศฮ่องกงนั้นได้มีธนาคารพาณิชย์ในประเทศได้ทำการผลิตเงินของพวกเขาเองซึ่งมีการค้ำประกันด้วยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯในฐานะเงินสำรองเพื่อเป็นการคงมูลค่าเงินดอลลาร์ของฮ่องกงให้อยู่ที่ 7.80 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อหนึ่งดอลลาร์ฮ่องกงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนำแผนการนี้ไปใช้มันอาจจะมีผลเป็นการป้องกันปัญหาด้านความผันผวนที่เกิดขึ้นกับสกุลเงินคริปโตก็เป็นได้

นอกจากนี้แล้วยังได้มีบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศจีนอย่าง Alibaba และ Tencent ซึ่งได้มีการเปิดตัวระบบการชำระเงินดิจิทัลอย่างบริการ Alipay และ WeChat Pay ซึ่งได้มีผู้ใช้บริการแล้วกว่าหลายร้อยล้านคนในระบบ เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกด้วย

นาย Zhou Xiaochuan ยังได้ออกมากล่าวสนับสนุนให้เหล่าผู้ยกร่างกฎหมายให้ลองไปอ่าน White paper ของทาง Libra ซึ่งได้มีการดำเนินการที่อิงกับสกุลเงินทั่วๆไปเป็นหลัก ทั้งยังได้รับการดูแลตรวจสอบโดยกลุ่มกิจการร่วมค้าซึ่งไม่ประสงค์กำไรนำโดยบริษัทใหญ่สองแห่งนั้น อาจเป็นประโยชน์กับการดำเนินการของสกุลเงินของประเทศจีนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นได้

อย่างไรก็ตามนอกจากการประกาศตั้งสถาบันเฉพาะกิจในการศึกษาการเปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลของประเทศจีนแล้ว กระบวนการอื่นๆนั้นกลับยังไม่มีทีท่าว่าจะคืบหน้ามากเท่าใดนัก อีกทั้งเมืองปักกิ่งนั้นก็ยังได้เคยมีประวัติการแบนสกุลเงินคริปโตอย่าง Bitcoin การดำเนินการ ICO และการเปิด Exchange ต่างๆอีกด้วย 

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น