<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

รัฐบาลญี่ปุ่นเร่งประเมินผลกระทบระบบการเงินจากเหรียญคริปโต Libra ของ Facebook

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

รายงานล่าสุดเผยว่าเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นกำลังทำการสำรวจผลกระทบของเหรียญ Libra เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นได้เริ่มประชุมเพื่อทำการตรวจสอบผลกระทบของเหรียญ Libra ต่อนโยบายทางการเงินและเสถียรภาพทางการเงิน โดยที่ประชุมนี้ประกอบไปด้วยธนาคารกลางของญี่ปุ่น, กระทรวงการคลังและหน่วยงานบริการด้านการเงิน ซึ่งก็เริ่มทำการประชุมแล้วในสัปดาห์นี้

จุดประสงค์ของการประชุมก็เพื่อที่จะสำรวจผลกระทบของการนำเหรียญ Libra มาใช้งานว่าจะมีผลกระทบทางด้านกฎหมาย ภาษี นโยบายทางการเงินหรือการชำระเงินอย่างไรบ้าง

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็คาดหวังให้ผู้ออกกฎหมายภาษีและทางการเงินเข้าร่วมประชุมนี้ด้วย การประชุมของญี่ปุ่นนี้เกิดขึ้นก่อนการประชุมรัฐมนตรีทางการเงิน G7 ที่จะเกิดขึ้นในเมือง Chantilly ประเทศฝรั่งเศสในวันที่ 17 – 18 กรกฎาคมนี้

bitazza-may-768x90

เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาประเทศฝรั่งเศสได้สร้างกลุ่ม G7 ขึ้นมาเพื่อทำการวินิจฉัยว่าธนาคารจะสามารถกำกับดูแลคริปโตเคอร์เรนซีอย่าง Libra ได้อย่างไรบ้าง

มันไม่ใช่แค่ผู้ออกกฎหมายเท่านั้นที่เป็นกังวลเกี่ยวกับเหรียญ Libra ผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum อย่างนาย  Mihai Alisie ก็เป็นกังวลด้วยเช่นกันว่าเหรียญของ Facebook จะหลอกลวงให้ผู้ออกกฎหมายรับรองเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีแบบ Centralized ซึ่งมันขัดกับหลักการที่แท้จริงของเหรียญคริปโต

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น

miningpro-may-768x90