<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเริ่มออกใบรายงานผลการศึกษาบน Blockchain แล้ว

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ KMUTT ได้ออกมาประกาศผ่านทาง Facebook ของมหาวิทยาลัยว่าทางมหาวิทยาลัยได้ทำการออกใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ผ่านเทคโนโลยี Blockchain แล้วผ่านทางแอปพลิเคชั่น NewACIS Mobile ระบบ iOS และ Android ซึ่งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปี 2558 2559 และ 2560 สามารถดาวน์โหลด Transcript ได้แล้ววันนี้

ก่อนหน้านี้ทางสยามบล็อกเชนเคยรายงานเอาไว้แล้วว่าทางมหาวิทยาลัยพระเจ้าเกล้าธนบุรีนั้นจะนำ Blockchain มาใช้กับระบบการศึกษาได้สักพักแล้ว เช่น การออกใบรับรองผลการศึกษา เพราะการใช้ Blockchain จะก่อให้เกิดความสะดวก มีความปลอดภัยมากกว่าพร้อมไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับบริการอีกด้วย อีกทั้งไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งต่างจากมหาวิทยาลัยทั่วไปที่การขอใบรายงานผลการศึกษาจะมีค่าธรรมเนียมการขอทุกครั้ง

สำหรับรายละเอียดของข้อมูลนักศึกษาปัจจุบันนั้นสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ทางประกาศของ Facebook ของมหาวิทยาลัยตามที่กล่าวข้างต้นได้เลย

เราเห็นได้ว่าความเคลื่อนไหวในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยการศึกษาของไทยก็ไม่น้อยหน้าประเทศอื่น ๆ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีก็ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่นำประโยชน์และข้อดีของเทคโนโลยีมาใช้จริงในการปฏิบัติ เห็นได้ว่าประโยชน์ของ Blockhain นั้นไม่ได้มีเพียงแต่ในทางการเงินการธนาคารเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ด้านการศึกษาด้วยหากนำมันมาปรับใช้ให้เหมาะสม