<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

รัฐบาลประเทศจีนเข้าอายัดเครื่องขุด Bitcoin แล้วกว่า 7,000 เครื่อง

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

อ้างอิงจากแหล่งข่าวภายในประเทศอย่าง China Central Television (CCTV) ได้มีการเปิดเผยทางรัฐบาลของประเทศจีนได้เข้าอายัดเครื่องขุดเหรียญ ASIC กว่า 6,890 เครื่อง ในพื้นที่เขต Kaiping ซึ่งอยู่ในเมืองใกล้เคียงเมืองปักกิ่งอย่างเมืองตั้งชาน (Tangshan) 

การดำเนินการของรัฐบาลดังกล่าวนั้นเป็นการรร่วมมือระหว่างตำรวจของเมืองตั้งชานและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น กรมการพัฒนาไฟฟ้าของประเทศ เป็นต้น ซึ่งได้เข้าร่วมกันดำเนินการตรวจสอบการใช้กระแสไฟฟ้าของบ้านแต่ละหลังกว่า 70,000 ครัวเรือน รวมทั้งเหล่าโรงงาน เหมือง ร้านค้ากว่า 3,061 ร้าน อีกทั้งหมู่บ้านและชุมชนกว่า 1,470 แห่งอีกด้วย 

ในระหว่างการเข้าตรวจค้นนั้น โดยช่วงแรกทางตำรวจได้พบกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าส่วนตัวซึ่งเป็นที่น่าสงสัยในพื้นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอ Shuangqiao ซึ่งอยู่ในเมือง Kaiping นั่นเอง โดยเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าดังกล่าวนั้นได้ถูกเชื่อมต่อกับเครื่องขุด Bitcoin อย่างเครื่อง ASIC กว่า 1,906 เครื่องที่ได้เชื่อมต่อกับเครื่องดังกล่าว

หลังจากนั้นทางตำรวจจึงได้ดำเนินการสืบสวนไปจนพบเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงเพิ่มเติมอีกหลายเครื่อง รวมทั้งเครื่องขุดเหรียญ ASIC เพิ่มเติมกว่า 790 เครื่องอีกด้วย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้ได้อาศัยกระแสไฟฟ้าที่ได้ขโมยมาใช้จากหมู่บ้านข้างเคียงนั่นเอง

โดยรวมทั้งหมดแล้ว เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงนั้นถูกอายัดทั้งหมดกว่า 52 เครื่อง โดยมีเครื่องขุด Bitcoin ที่เชื่อมต่อกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าดังกล่าวที่อายัดได้ทั้งหมดกว่าอีก 6,890 เครื่อง ทั้งนี้ทางตำรวจนั้นยังได้เตรียมเข้าติดตามจับกุมผู้ซึ่งดำเนินการขโมยกระแสไฟฟ้าดังกล่าวต่อไป

การดำเนินการดังกล่าวนั้นมีที่มาจากการที่ทางผู้ให้บริการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสำหรับปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าที่ไม่ปกติที่เกิดขึ้น จนนำไปสู่การเข้าค้นพื้นที่และอายัดเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ารวมทั้งเครื่องขุดเหรียญได้ในที่สุด

อย่างไรก็ตามการขุดเหรียญคริปโตนั้นยังคงสามารถทำได้ โดยไม่ถูกห้ามโดยกฎหมายของประเทศแต่อย่างใด ทั้งนี้ท่าทีของรัฐบาลอย่างพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศจีนนั้นก็ได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเป็นไปในทางต่อต้านสกุลเงินคริปโต โดยการดำเนินการให้บริการซื้อขายเหรียญหรือ Exchange นั้นยังคงเป็นที่ต้องห้ามในประเทศอยู่

นอกจากนี้แล้วก็ยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าทางเจ้าที่รัฐนั้นจะดำเนินการอย่างไรกับเครื่องขุดเหรียญที่ได้ดำเนินการอายัดมา ซึ่งกรณีที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือการที่ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการนำเครื่องเหล่านี้ออกประมูลขาย ซึ่งหากเป็นประเทศอื่นอย่างประเทศเวเนซุเอลานั้น เครื่องขุดเหรียญดังกล่าวนั้นอาจถูกนำไปใช้โดยเจ้าหน้าที่รัฐในการขุดเหรียญเพื่อสร้างรายได้ให้กับรัฐก็เป็นได้

ที่มา​ : Trustnodes

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น