<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>
bitkub-2022-769x90
bitkub-2022-300x250

Telegram ยอมส่งมอบเอกสารเกี่ยวกับการขาย ICO ให้กับ ก.ล.ต. สหรัฐฯแล้ว

bitkub-2022-769x90
bitkub-2022-300x250
ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Telegram ได้ยื่นเอกสารยินยอมที่จะส่งมอบบทสนทนาและเอกสารที่ร้องขอโดยหน่วยงานดูแลกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( SEC ) ในวันที่ 7 พฤษภาคม

การยื่นเอกสารในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการแจกจ่ายโทเค็น Gram และข้อตกลงของการซื้อขายเหรียญระดมโปรเจคเริ่มต้น ( ICO) ในปี 2018

ความยินยอมของ Telegram เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของชุมชน Free Telegram Open Network (TON) เพื่อให้เปิดใช้งาน TON blockchain ผ่านการ ‘Fork’

bitazza-may-300x250
bitazza-may-768x90

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้สั่งห้ามการเสนอขายหลักทรัพย์ของ Telegram ในเดือนตุลาคม 2019 เนื่องจากการเสนอขายหลักทรัพย์นั่นไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้อง หลังจากหกเดือนของการดำเนินคดีผู้พิพากษาเขตนิวยอร์ก P. Kevin Castel ก็ได้ออกคำสั่งเบื้องต้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคมของปีนี้ โดยสั่งห้ามไม่ให้บริษัทเปิดตัวโปรเจค TON โดยเด็ดขาด

นักลงทุนจากสหรัฐอเมริกากำลังจะได้รับการคืนเงินในอัตรา 72 เซ็นต์ต่อหนึ่งดอลลาร์ ในขณะที่ผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศสามารถรับเงินคืน 72% ในตอนนี้หรือรอจนถึงเดือนเมษายน 2021 เพื่อแลกกับรับเงินคืนเป็นจำนวน 110%

Telegram ยินยอมทำตามคำร้องขอของ SEC 

Telegram ได้ตกลงที่จะส่งมอบ “บทสนทนาของบริษัทสำหรับข้อตกลงใด ๆ ที่มีการเสนอขายหรือทำสัญญากับผู้ซื้อขั้นต้น” สำหรับโทเค็น Gram ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม

บริษัทยังจะส่งมอบข้อมูลธนาคารเพิ่มเติมแก่หน่วยงานกำกับดูแลและตอบคำถามทุกคำถามที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินที่ได้ยื่นไปแล้ว

นอกจากนี้ข้อมูลที่ “เกี่ยวกับสินทรัพย์ใด ๆ กับการจ่ายให้ผู้ซื้อขั้นต้นภายใต้ข้อตกลงของการซื้อและสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อขั้นต้นได้รับ รวมถึงการยกเลิกสัญญาคำสั่งซื้อ” ทั้งหมดจะถูกจัดเตรียมไว้ให้กับทางกลต. ด้วยเช่นเดียวกัน

Telegram เห็นด้วยกับการร้องขอของทาง ก.ล.ต. นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และได้ตกลงที่จะไม่คัดค้านการเรียกร้องใด ๆ  อย่างไรก็ตามบริษัทได้สงวนสิทธิ์และข้อคัดค้านอื่น ๆ ทั้งหมด 

ชุมชน ‘Free TON’ เปิดตัวโดยจำเป็นต้องมี Telegram

คำสั่งให้ความยินยอมของ Telegram ได้ถูกยื่นในวันเดียวกับที่ชุมชน “Free TON” เปิดตัว TON blockchain โดยชุมชน Free TON ประกาศว่า “ผู้ริเริ่มสร้างTON (Telegram / The Open Network) blockchain จะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมอีกต่อไป”

ที่มา : cointelegraph