<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ข้อมูลเผยว่าราคา Bitcoin จะพุ่งขึ้นเมื่อยุคสมัยของนักลงทุนเปลี่ยนไป

ข้อมูลจากบริษัทด้านการวิเคราะห์และคริปโตล่าสุดเผยว่าราคาของ bitcoin นั้นจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นได้ในอนาคตเมื่อ demographic หรือข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มคนประชากรของนักลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงไป

โดยอ้างอิงจากข้อมูลของ Coindance ที่มีรายงานเผยว่า 50% ของนักลงทุน bitcoin ในปัจจุบันเป็นกลุ่มคน Generation Y หรือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีค.ศ 1981 ถึง 1996 และเมื่อพ่อแม่ของพวกเขาเริ่มที่จะแก่ชราหรือเสียชีวิตไป กลุ่มคนเหล่านี้ก็จะได้รับมรดกจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นจำนวนมหาศาล และอาจส่งผลทำให้พวกเขานำมันไปลงทุนในบิทคอยน์มากขึ้น

โดยรายงานกล่าวว่า

“เมื่อกลุ่มคนยุค Gen Y เริ่มเข้าสู่ช่วงวัยที่คิดถึงการลงทุน พวกเราเชื่อว่ากลุ่มคนที่ให้ความสนใจในเทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางด้าน demographic ที่เกี่ยวกับนักลงทุน และในภายหลังก็จะทำให้ตัวเลขในการลงทุน bitcoin มีมากขึ้น”

สัดส่วนของช่วงวัยที่ถือ Bitcoin ข้อมูลจาก Stack Funds

แล้วคนยุค Baby Boomers กำลังซื้อ bitcoin ด้วยหรือไม่

นอกจากนี้ข้อมูลที่ถูกเก็บจากผลสำรวจในประเทศแคนาดาที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่าง Baby boomers (ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 56-76 ปี) ที่เป็นผู้ถือ bitcoin นั้นก็ได้เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าด้วยกัน นอกจากนี้ผลสำรวจที่ถูกเก็บในประเทศอังกฤษโดยหน่วยงาน Financial Conduct Authority (FCA) ก็ค้นพบว่ากลุ่มผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไปเริ่มที่จะหันมาถือ bitcoin มากขึ้นอีกด้วย

การเปลี่ยนแปลงทางด้าน การลงทุนจากคนรุ่นเก่ามาสู่คนรุ่นใหม่และรวมถึงความสนใจในด้านการลงทุน bitcoin ในกลุ่มผู้สูงอายุอาจส่งผลทำให้ราคาของ bitcoin นั้นพุ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ได้ แต่อย่างไรก็ตามสถาบันการเงินที่ให้บริการด้านการลงทุนนั้นก็ยังคงมีความสำคัญไม่แพ้กัน เนื่องจากพวกเขาจะต้องเป็นผู้คอยสร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างนักลงทุนและสินทรัพย์ Digital

โดยรายงานกล่าวว่า

“ในบทสนทนาระหว่างนักลงทุนนั้น พวกเราคนพบว่าแรงซื้อส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผู้ปกครองที่มาจากกลุ่มคนยุค Generation X และ Baby boomers ที่กำลังต้องการจะลงทุนเพื่ออนาคตของลูกหลานของพวกเขา”

โดยสรุปแล้วนั้นการเปลี่ยนผ่านอำนาจของการลงทุนจากคนรุ่นเก่ามาสู่คนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามมันจะต้องเกิดขึ้นเป็นอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็ว สิ่งที่สำคัญก็คือความสนใจในด้านการลงทุนของคนรุ่นใหม่จะเป็นไปในทิศทางใด พวกเขาส่วนใหญ่จะให้ความสนใจในตัว bitcoin มากกว่าทองคำหรือตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ ก็ต้องรอดูกันต่อไปในอนาคต 

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ