<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ก.ล.ต. เรียกร้องให้ Ripple เปิดเผยคำแนะนำทางกฎหมายที่ได้รับเกี่ยวกับ XRP

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

สิทธิพิเศษอย่างอย่างได้เกิดขึ้นในคดีความระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา และ Ripple Labs เพียงหนึ่งวัน หลังจากผู้พิพากษาตัดสินให้ Ripple เข้าถึงเอกสารภายในของสำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับโทเค็น XRP, Bitcoin และ Ether

จากการยื่นฟ้องทางกฎหมายฉบับใหม่ ขณะนี้สำนักงาน ก.ล.ต. กำลังดำเนินการประชุมเพื่อขอให้ศาลบังคับให้ Ripple จัดทำเอกสาร เกี่ยวกับคำแนะนำทางกฎหมายที่ได้รับว่า “ข้อเสนอและการขาย XRP ของ Ripple เป็นหลักทรัพย์หรือไม่ ตามข้อกำหนดและกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง”

โดยปกติคำแนะนำทางกฎหมายที่ทนายความให้กับลูกค้าจะได้รับการคุ้มครองจากการเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม รวมถึงรัฐบาลด้วย ซึ่งสิทธิของทนายความต่อลูกค้ามีความแข็งแกร่งมากในระบบกฎหมายของอเมริกา ที่สามารถยกเว้นข้อมูลไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลในการดำเนินคดีทางอาญา

แต่สำนักงาน ก.ล.ต. ระบุว่า จำเป็นต้องทราบคำแนะนำทางกฎหมายที่ Ripple ได้รับเกี่ยวกับสถานะของ XRP ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา เนื่องจาก Ripple ระบุถึงคำแนะนำทางกฎหมายที่เป็นประเด็นในข้อโต้แย้งเรื่อง “การแจ้งเตือนอย่างเป็นธรรม” ของ Ripple เอง  ดังนั้นจึงต้องยกเว้นสิทธิของทนายความที่มีต่อข้อมูลเหล่านั้น  จากรายงานของสำนักงาน ก.ล.ต. เผยว่า Ripple ได้แก้ไข และปฏิเสธที่จะเปิดเผยเอกสารอย่างน้อย 657 ฉบับที่สำนักงาน ก.ล.ต. รู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้ แต่ Ripple อ้างว่า เป็นการสะท้อนถึงสิทธิและได้รับการคุ้มครองใน “คำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับ XRP”

ข้อโต้แย้งหลักประการหนึ่งของ Ripple ในการโต้แย้งก็คือ สำนักงาน ก.ล.ต. ล้มเหลวในการให้ “ประกาศที่เป็นธรรม” ว่าธุรกรรม XRP ละเมิดกฎหมายหรือไม่ ซึ่งในภายหลัง ก.ล.ต. อ้างว่า XRP เป็นสัญญาการลงทุน

ทนายความของสำนักงาน ก.ล.ต. Jorge Tenreiro เขียนในจดหมายวันที่ 7 พฤษภาคมถึงผู้พิพากษา ซึ่งถูกแก้ไขบางส่วนว่า “ Ripple ได้รับคำแนะนำทางกฎหมายในประเด็นนี้โดยอ้างว่า เป็นการโต้แย้งที่ยืนยันว่า Ripple ‘เข้าใจอย่างมีเหตุผล’ ว่ากฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางไม่ได้ใช้กับการเสนอและการขายโทเค็น XRP ดังนั้นจึงได้สละสิทธิพิเศษตามคำแนะนำที่ได้รับในคำถามนี้” 

จากเอกสารของหน่วยงานกำกับ ก.ล.ต. ระบุว่า Ripple ปฏิเสธที่จะให้เอกสารที่เกี่ยวข้องกับคำแนะนำทางกฎหมายที่ได้รับ โดยอ้างถึงสิทธิ์ของผู้รับมอบอำนาจและได้รับการยกเว้นจากการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวว่า ความจำเป็นในการมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับข้อโต้แย้งของ Ripple นั้น“ มีความสำคัญเป็นพิเศษ” เนื่องจาก Ripple ได้รับคำแนะนำทางกฎหมายบางส่วน ในขณะที่ไม่ยอมรับข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Tenreiro เขียนและเสริมว่า คำเบิกความของพนักงานของ Ripple จะเกิดขึ้นใน 12 วัน“ ทั้งสองฝ่ายพยายามที่จะดำเนินการคำเบิกความของพยานหลักของ Ripple และด้วยการยืนยันสิทธิพิเศษอย่างต่อเนื่อง Ripple จะสั่งให้พนักงานไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับคำแนะนำนี้ เช่นเดียวกับที่ทำในระหว่างการสอบสวนของสำนักงาน ก.ล.ต. ” 

Tenreiro กล่าวเสริมว่า “ ศาลไม่ควรอนุญาตให้ Ripple และพนักงานยืนยันข้อโต้แย้งว่า พวกเขาไม่ได้รับแจ้งให้ทราบว่ากฎหมายหลักทรัพย์มีผลบังคับใช้กับพวกเขา ในขณะที่ Ripple เลือกที่จะปฏิเสธการเข้าถึงเอกสารและคำให้การของ ก.ล.ต. ที่จะอนุญาตให้ ก.ล.ต. ทดสอบและโต้แย้งการป้องกันนี้ได้ ” 

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ยื่นฟ้อง Ripple โดยอ้างว่า การขาย XRP เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งมีมูลค่ากว่า 1.38 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ก.ล.ต. ยังยื่นฟ้อง Chris Larsen ประธานบริหารของ Ripple และ CEO Brad Garlinghouse เป็นจำเลยร่วมในข้อหาช่วยเหลือและสนับสนุนการละเมิดของ Ripple

หัวใจสำคัญของคดีความคือ การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับโทเค็น XRP ถือเป็น “สัญญาการลงทุน” หรือไม่ ดังนั้นหลักทรัพย์จึงต้องจดทะเบียนภายใต้มาตรา 5 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 หรือไม่ ซึ่งผลของการฟ้องร้อง Ripple ของสำนักงาน ก.ล.ต. และการกำหนดสถานะของ XRP กำลังได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดโดย อุตสาหกรรมคริปโตและนักลงทุน เนื่องจากอาจส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่ออุตสาหกรรม คริปโตเคอร์เรนซี่

ในการร้องเรียนที่มีการแก้ไข สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กล่าวว่า ทนายความของ Ripple ได้เตือน Larsen ผู้ร่วมก่อตั้งของ Ripple และบริษัท Ripple ว่า“ มีโอกาสที่ XRP จะถูกพิจารณาว่าเป็น ‘สัญญาการลงทุน’ (หรืออาจเป็นหลักทรัพย์) ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางโดยขึ้นอยู่กับ ปัจจัยต่างๆ

ก.ล.ต. เผยว่า“ ถ้านักกฎหมายได้บอก Ripple ว่ากฎหมายระบุไว้อย่างไรและควรจะปฏิบัติตามอย่างไร โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ Ripple เปิดเผยต่อนักกฎหมายเหล่านั้น การแจ้งเตือนที่เป็นธรรมจะให้สิทธิ์แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ในการค้นพบเอกสารฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับการแจ้งเตือนที่ Ripple และที่พนักงานได้รับจริง” 

ที่มา: forkast