<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ธนาคารกลางยุโรปกังวลว่าเหรียญดิจิทัลยูโรอาจส่งผลเสียต่อค่าเงินประเทศอื่น

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

นักลงทุนในคริปโตนั้นรู้ดีอยู่แล้วว่าสถาบันต่าง ๆ เช่น ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มักมีข้อสงสัยในตัว Stablecoin และมักเตือนพวกเขาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม Fabio Panetta สมาชิกคณะกรรมการบริหารของ ECB ได้กล่าวสุนทรพจน์ทบทวนประเด็นที้คุ้นเคยเหล่านี้อีกครั้งอย่างไรก็ตาม Panetta ยังเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกใหม่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่เงินยูโรดิจิทัลอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจนอกสหภาพยุโรป

ดิจิทัลยูโร Stablecoin เหรียญถัดไป


หลังจากทบทวนความจำเป็นในการใช้ CBDC แล้ว Panetta ได้แสดงความกังวลว่าเงินยูโรดิจิทัลที่ผู้ที่อยู่นอกเหนือจากสหภาพยุโรปสามารถใช้นั้นอาจส่งผลกระทบกับสกุลเงินประเทศอื่นที่อ่อนค่าเขากล่าวว่า

“ประการที่สอง เงินยูโรดิจิทัลสามารถแพร่กระจายในประเทศที่สามได้มากจนสร้างความเดือดร้อนให้สกุลเงินท้องถิ่นนำไปสู่ “การแปลงสกุลเงินทางดิจิทัลซึ่งอาจขัดขวางการส่งต่อนโยบายทางการเงินและนำไปสู่ความไม่มั่นคงทางการเงิน”

Panetta กล่าวเสริมว่า 

“ความเสี่ยงจะเพิ่มมากขึ้นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่มีสกุลเงินที่และปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอและการค้าที่แบบไม่เสรีและความสัมพันธ์ทางการเงินกับตลาดผูกขาดและต้องรวมเป็นส่วนหนึ่งของตลาดโลก

เนื่องจากมีกว่า 100 ประเทศที่พัฒนา CBDC เป็นของตนเองหรือแม้แต่ทดสอบ CBDC หลาย ๆ แห่งธนาคารกลางจะต้องคิดว่าชาวต่างชาติอาจเลือกใช้สกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้อย่างไร Panetta ยังกลัวอีกว่าธนาคารกลางในประเทศจะสูญเสียอำนาจเนื่องจากการแพร่กระจายของเงินยูโรดิจิทัล