<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

ธนาคารแห่งรัสเซียต้องการให้รัฐบาลออกกฎแบนกระเป๋าเก็บ Crypto แบบเก็บเอง

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

มีรายงานว่าสมาคมธนาคารรายใหญ่ของรัสเซียเสนอให้สถาบันใดก็ตามที่ถือครอง crypto ใน self-custody wallet ถือเป็นอาชญากร

Association of Banks of Russia ซึ่งเป็นองค์กรนอกภาครัฐที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของชุมชนธนาคารและการเงินรัสเซียได้เสนอแนะว่าฝ่ายนิติบัญญัติห้ามจัดเก็บ crypto นอกกระเป๋าเงินที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมในกระดานเทรดแบบรวมศูนย์

ธนาคารรัสเซียต้องการออกกฎหมายห้ามเป็นเจ้าของ Crypto

ตามรายงานจากสำนักข่าวท้องถิ่น สมาคมธนาคารแห่งรัสเซียได้แสนอให้ฝ่ายนิติบัญญัติลงโทษกระเป๋าเงิน crypto แบบ self-custody wallet เพื่อบรรเทาปัญหาร้ายแรงจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงให้ยึด crypto จากลูกหนี้และอาชญากร โดยได้ส่งจดหมายรายงานถึง FED เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

bitazza-may-768x90


self-custody wallet หรือการดูแลตนเองให้ผู้ใช้เป็นเจ้าของโดยตรงในทรัพย์สิน crypto ของพวกเขา ตรงข้ามกับกระเป๋าเงินที่ควบคุมด้วยบุคคลที่สาม เช่น กระดานเทรดซึ่งได้รับความไว้วางใจให้ถือกุญแจส่วนตัวของผู้ใช้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม 

Anatoly Kozlachkov รองประธานสมาคมการธนาคารกล่าวว่า

“กรอบการกำกับดูแลที่พัฒนาขึ้นร่วมกับกระทรวงกิจการภายในแต่เดิมเสนอให้มีการอารักขาตนเองในทางอาญา อย่างไรก็ตามแนวทางนี้จะดูมีเหตุผลมากกว่า” 

ปัจจุบันสมาคมกำลังโน้มตัวไปสู่แนวทางที่เป็นมิตรมากกว่ากว่าซึ่งจะไม่ทำให้การครอบครอง crypto ในกระเป๋าเงินการดูแลตนเองเป็นอาชญากร แต่เป็นการปฏิเสธที่จะมอบกุญแจส่วนตัวให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต หากลูกหนี้หรืออาชญากรเชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินแบบ self-custody wallet

รัสเซียรายงานว่าต้องการสร้างระบบเศรษฐกิจแบบ “วงจรปิด” ภายในพรมแดน ซึ่งตามรายงานของสมาคมธนาคารแล้ว เป็นไปไม่ได้หากไม่มีระบบที่เหมาะสมสำหรับการยึดทรัพย์สินที่ถืออยู่ในกระเป๋าเงินที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุม 

อีกทั้งประเทศกำลังประเมินสองแนวทางที่ตรงกันข้ามกัน แนวทางหนึ่งนำโดยธนาคารแห่งรัสเซียที่เสนอห้ามการใช้และขุด cryptocurrency ทั้งหมด และอีกวิธีหนึ่งคือการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังซึ่งพยายามควบคุม cryptocurrencies ภายในระบบการเงินที่มีอยู่

อย่างไรก็ตามแม้จะมีการเรียกร้องให้แบน cryptocurrency หลายครั้งหรือขัดขวางการยอมรับโดยชุมชนธนาคารของรัสเซีย แต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลรัสเซียจะชอบแนวทางที่เป็นมิตรของกระทรวงการคลังมากกว่า และเอนเอียงไปที่การควบคุมแทนที่จะห้ามประเภทสินทรัพย์

miningpro-may-768x90