<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

Author: Thanon

2017 โลกของ Cryptocurrency ได้เกิดขึ้นในหัวของผมจากการดีดพุ่งของราคา Bitcoin ทะยานสู่เกือบสองหมื่นดอลลาร์ โดยในขณะนี้ผมเฝ้าคอยที่โลกของ cryptocurrency จะมาเป็นความหวังใหม่ในอนาคต