<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

DIGIT การผนวกกันระหว่าง Blockchain และ Digital marketing เหรียญ ICO ฝีมือคนไทย

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ในยุคดิจิตอลที่มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงเวลา ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเรากำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความจำเป็นที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน สิ่งที่ท้าทายที่สุดที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญคือวิธีที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการทำการตลาดดิจิทัลแบบดั้งเดิม ให้เป็นระบบการทำการตลาดดิจิตอลบนระบบพื้นฐานของเทคโนโลยี Blockchain และการวิเคราะห์และการนำข้อมูลข้อมูลเชิงลึกที่จะสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า ในขณะเดียวกันก็สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งอีกด้วย ดังนั้น ทีม DIGITCOIN.WORLD มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนา DIGIT Solutions เพื่อสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์การจัดการและการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน ตลอดจนการสร้างระบบนิเวศน์ทางธุรกิจแนวใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดี และยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้เติบโต อย่างมั่นคงและยั่งยืน

DIGIT Solutions

DIGIT Solutions คือระบบการทำการตลาดดิจิตอลบนพื้นฐานของระบบ Blockchain มีประสิทธิภาพสูงสุด ปลอดภัยและโปร่งใส และถูกออกแบบมาเป็นพิเศษที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถของการทำตลาดดิจิตอลให้เกิดความสมบูรณ์แบบ อาทิ การสร้างแบรนด์ การทำการธุรกิจการค้า ทั้งในธุรกิจค้าปลีกและการให้บริการ ในรูปแบบต่างๆ เช่น B2B, B2C และ C2C คุณสมบัติเด่นของ DIGIT Solutions สามารถบูรณาการทำการตลาดบนโลกดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้งาน DIGIT Solutions นั้น เราสามารถที่จะลดความล่าช้าของการทำงานให้เหลือน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันเกิดความโปร่งใส และการลดค่าใช้จ่ายรวมถึงเพิ่มผลกำไรได้อย่างเห็นได้ชัด ระบบพื้นฐานของระบบ Blockchain คือเครื่องมือกลไกที่สามารถช่วยให้การทำธุรกรรมได้อย่างแม่นยำและสามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง DIGIT Solutions ถูกพัฒนาขึ้นมาบนพื้นฐานของระบบ NEM Blockchain ซึ่งเป็นระบบ Blockchain ที่มีโครงการใหญ่ทีสุดในโลก

bitazza-may-768x90

DIGIT Solutions feature

DIGIT Signature

ด้วย เทคโนโลยี Multisignature ในระบบ E-Wallet ที่พัฒนามาจาก NEM Blockchain ทำให้สามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่า Smart asset ไปในระบบได้ทำให้ธุรกรรมต่างๆ มีความปลอดภัยและมีความโปร่งใสหรือแม้กระทั้งทำตามกฎข้อบังคับที่องกรณ์ตั้งไว้ทำให้หมดปัญหา Human error ที่เกิดจากพนักงาน

Note: Multisignature คือการยืนยันตัวตนที่มากกว่า 1 คนขึ้นไปเช่นการอนุมัติเงินลงทุนในระบบจะต้องใช้ Signature ของคนมากกว่า 1 คน ซึ่งวิธีนี้เป็นการลดปัญหา Human error

DIGIT Score

คือระบบที่รองรับการลงคะแนนที่น่าเชื่อถือโดยปราศจากการทุจริตหรือการแก้ไขข้อมูลจากลูกค้า รวมถึงผู้ไม่ประสงค์ดี โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Blockchain ทำให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมโดยสามารถสร้างการโหวตลงคะแนน ที่สามารถสรุปผลที่เป็นประโยชน์ให้กับทั้งผู้ประกอบการและลูกค้าได้ และผลของการลงคะแนนยังเป็นไปอย่างโปร่งใสอีกด้วย

DIGIT Ads

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการทำโฆษณาดิจิตอล โดยปราศจากคนกลางและด้วย Blockchain ที่มีความโปร่งใสมันจะทำให้การผู้โฆษณาสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าที่ถูกต้องได้อีกด้วย ทั้งยังช่วยให้ลูกค้าหรือผู้ชมโฆษณานั้นๆ สามารถได้รับคะแนนสะสม และสามารถทำไปแลก  DIGIT Coin จากการชมโฆษณาได้อีกด้วย

DIGIT CSR

เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและมวลมนุษยชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจำนวนเงิน 5% ของค่าดำเนินการทางธุรกรรม จะถูกนำไปบริจาคให้กับการกุศล

DIGIT Space

จะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถบริหารจัดการพื้นที่ที่ว่างอยู่ นำไปใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นหากเปลี่ยนจากร้านอาหารให้กลายเป็น Co-working space ทำให้พื้นที่ว่างต่างๆ สามารถเกิดมูลค่าเพิ่มได้

DIGIT Radar

เป็นระบบที่ให้บริการบนพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีระบุบอกตำแหน่ง (Location-based Services) เพื่อช่วยในการค้นหาจุดบริการต่างๆ เช่น จุดบริการรับชำระเงิน Cryptocurrency, ตำแหน่งการบริการ รวมถึงการเช็ครายการส่งเสริมการขาย อีกด้วย

DIGIT CRM

คือระบบการส่งเสริมการขายที่สามารถช่วยให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้า โดยนำการส่งเสริมในรูปแบบของการใช้คูปอง การสะสมคะแนนและการนำคะแนนสะสมไปใช้หรือโอนให้กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อช่วยในการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า รวมถึงเสริมสร้างให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่น่าประทับใจได้อย่างดีเยี่ยม

DIGIT API

จะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ในอนาคตได้ อย่างไร้รอยต่อ

Proof of importance

DIGIT นั้นสร้างโดย NEM Platform โดยใช้ระบบ Consensus หรือการยืนยันธุรกรรมที่เรียกว่า Proof of importance คล้ายกับระบบ Proof of stake แต่ว่าผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในการทำธุรกรรมนั้นจะต้องเป็นคนที่น่าเชื่อถือที่สุดโดยอิงจากตัวแปรเช่น ส่งเงินบ่อยแค่ไหน เก็บเงินไว้นานแค่ไหร่ และมันใช้พลังงานน้อยกว่า Proof of work ถึง 100 เท่า

DIGIT Ecosystem

ทีมงานของ DIGITCOIN.WORLD นั้นพยายามที่จะสร้าง Ecosystem เพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจต่างๆ เช่น การทำให้เหรียญนั้นไปอยู่บนตลาดแลกเปลี่ยน การทำให้ร้านค้านั้นรับชำระเงินด้วย DIGIT coin โดยมันจะเป็นรูปแบบ Hybrid ระหว่าง Blockchain และภาคธุรกิจจริงๆ และ Ecosystem มีรายละเอียดดังนี้

  • DIGIT Corporation จะเป็นองค์กรที่คอยดูแลในส่วนของ ทีม Finance การลงทุนและการบริหารจัดการต่างๆ เพื่อทำให้เหรียญนั้นมีมูลค่าสูงสุด
  • DIGIT Foundation จะถูกสร้างขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดการยอมรับให้เหรียญนั้นถูกนำไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าจริงๆ ต่างจากเงินดิจิตอลตัวอื่นๆ ที่ใช้เพียงแค่แลกเปลี่ยนในกระดาน
  • DIGIT Coin นั้นจะมีมูลค่าตั้งต้นอยู่ที่ 0.01 ดอลลาร์ สามารถแลกเปลี่ยนกับเงินดิจิตอลสกุลอื่นๆ ได้ โดยมูลค่าของมันจะขึ้นอยู่กับ Demand และ supply  และมันสามารถส่งหากันด้วยความรวดเร็วโดยใช้เวลาเพียง 15 วินาที
  • DIGIT Currencies จะถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการปัญหาด้านความผันผวนของค่าเงินของ DIGIT Coin ในระบบ Ecosystem โดยมันจะมีมูลค่าอ้างอิงตามสกุลเงินในประเทศต่างๆ
  • DIGIT Token จะเป็น Smart Asset ที่จะใช้ในการยืนยันธุรกรรมโดยผู้ถือจะมีสิทธิได้รับค่า Commission ที่คำนวณจากส่วนแบ่งเป็นจำนวน 20% ของค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมและผู้ถือจะได้สิทธิพิเศษในการใช้จ่ายที่ร้านค้าต่างๆ อีกด้วย
  • DIGIT Wallet จะเป็น Wallet บนทั้งระบบ PC ,MAC , รวมถึง Mobile application ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้จ่ายและทำธุรกรรมต่างๆ ได้สะดวก
  • DIGI Payment Gateway เป็นระบบจ่ายเงินที่ผู้ค้าหรือองกรณ์ต่างๆสามารถนำไปใช้เพื่อซื้อสินค้าและบริการที่ใช้ Digi currencies รวมถึงเงินดิจิตอลสกุลอื่นอย่างๆ Bitcoin, Ethereum, Litecoin และเงินสกุลอื่นๆ
  • DIGIT Mobile application จะถูกสร้างขึ้นเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน DIGIT โดยมันจะเป็น Portal ให้กับระบบอื่นๆ ทั้งหมด

Pre- ICO & ICO

Pre ICO นั้นจะเริ่มในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2017 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2017 โดยมีโบนัสเริ่มต้นที่ 25% ถึง 35%

และหลังจากนั้นจะเป็นช่วง ICO ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2017 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2018 โดยจะมีโบนัสเริ่มต้นที่ 20% และลดลง 5% ทุกครึ่งเดือน โดยสกุลเงินที่รับได้แก่ BTC, ETH, LTC, DASH, XEM

พิเศษสุดสำหรับใครที่ซื้อ DIGIT Token/Coin ด้วย XEM (สกุลเงินของ NEM) จะได้โบนัสเพิ่มอีก 5%

Roadmap

ในเดือนธันวาคมนั้นทาง DIGIT จะดำเนินการระดมทุน ICO และจะลิสเหรียญเข้าไปในกระดานเทรดเงินดิจิตอลหลายแหล่งไม่ว่าจะ Poloniex Bittrex รวมถึงตลาดไทยอย่าง BX และ Tdax และ DIGIT Solution จะถูกพัฒนาในขั้นต้นร่วมกับร้านค้าและองกรณ์ต่างๆ ในช่วง Q3 2018

ทีมผู้บริหาร

ทีมผู้บริหารของ DIGITCOIN.WORLD นั้นจะเป็นคนไทย 100% ส่วนใหญ่และในส่วนของ CEO นั้นคือ Dr. Pravate​ ​ ​Tantisajjatham, CEO และผู้ก่อตั้ง webmaster.co.th ในยุคเริ่มแรกของบริการทางด้านอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย โดยให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ E-Commerce, Mobile Applications, และ Digital marketing solution มากว่า 20 ปี และยังเป็นที่ปรึกษาด้าน IT ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอีกด้วย

สรุป

ดูเหมือนว่า DIGIT นั้นจะเป็น Cryptocurrency ที่มีแนวทางต่างจาก Cryptocurrency อย่างยุคก่อนๆ อย่าง Bitcoin อย่างชัดเจนตรงที่เป็นระบบ Hybrid ระหว่างภาคธุรกิจจริงและระบบ Blockchain ซึ่งมันเป็นการประยุกต์แนวทาง Digital marketing ที่ที่ค่อนข้างตอบโจทย์ยุคสมัยในปัจจุบันที่มักจะมีคนสงสัยว่าเงินดิจิตอลที่จริงแล้วมันเอาไปทำอะไรได้มันเกิดผลอะไรต่อตลาด การสร้างภาพให้เห็นการใช้จ่ายน่าจะเป็นภาพที่สามารถเข้าถึงคนหมู่มากให้เข้าใจการทำงานของมันได้ หาก เป็นไปตาม Road map ที่ DIGITCOIN.WORLD วางไว้ภายในปีหน้าเราน่าจะได้เห็นการใช้งาน Cryptocurrency ที่มากขึ้นในประเทศไทย

สำหรับผู้ที่สนใจในโปรเจ็คดังกล่าวสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หลักของที่ http://digitcoin.world/th/home-th/ และช่อง Telegram

หมายเหตุ: การลงทุนในตัวเหรียญคริปโตเคอเรนซีมีความเสี่ยงสูงมาก ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนทำการตัดสินใจลงทุน ทางสยามบล็อกเชนจะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียในทุกกรณี

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น

miningpro-may-768x90