<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

LINE ประกาศเปิดเว็บเทรดคริปโต BITBOX ในเดือนกรกฎาคม ใช้งานทั่วโลกยกเว้นญี่ปุ่นและสหรัฐฯ

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

บริษัท LINE Corporation และ LVC Corporation (LVC) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจ LINE ที่ดำเนินธุรกิจด้านคริปโตและ Blockchain ได้ประกาศในวันที่ 28 มิถุนายนว่าจะทำการเปิดเว็บเทรดคริปโตนาม BITBOX ซึ่งจะให้บริการทั่วโลกยกเว้นที่ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคมนี้

อ้างอิงจากประกาศบนเว็บไซต์ LINE ทางบริษัท LINE กล่าวว่า ทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์และให้บริการด้านการเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับชุมชน LINE และก็เพื่อปิดช่องว่างระหว่างผู้ใช้งาน (คน) และเงิน

เว็บเทรดคริปโตนาม BITBOX จะเป็นส่วนหนึ่งของบริการทางการเงินของ LINE โดยจะให้บริการทั่วโลกยกเว้นในญี่ปุ่นและสหรัฐฯ มากกว่า 30 สกุลเงินจะสามารถเทรดบนเว็บ BITBOX ได้เลย และจะสนับสนุนมากกว่า 15 ภาษายกเว้นภาษาญี่ปุ่น เว็บ BITBOX จะรับแต่สกุลเงินคริปโตเท่านั้น และจะไม่รับสกุลเงิน Fiat (ทั่วไป)

bitazza-may-768x90


อ้างอิงจากประกาศของบริษัท LINE บอกว่ามีความต้องการในการเทรดสกุลเงินคริปโตทั่วโลก LINE จึงเตรียมพร้อมในการให้บริการและจะดำเนินการอย่างปลอดภัย และระบบรักษาความปลอดภัยก็ได้ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่มา: Linecorp

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น

miningpro-may-768x90