<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

แบงค์ชาติเผย Blockchain ช่วยลดเวลาจำหน่ายพันธบัตรได้จริง เตรียมเริ่มใช้ปี 2562

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการลดระยะเวลาในกระบวนการจำหน่ายพันธบัตรโดยในแนวคิด Proof-of-Concept

อ้างอิงจากประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย พวกเขาได้ทดลอง โครงการ DLT Scriptless Bond เพื่อนำร่องการใช้เทคโนโลยี Blockchain โดยการปรับใช้กับกระบวนการ การสร้างมาตรฐาน ลดขั้นตอนและลดรยะเวลา รวมทั้งลดต้นทุนในการทำงานของทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องในการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาล

ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่า พวกเขาเป็นการนำเทคโนโลยี Distributed Ledger (DLT) หรือ Blockchain มาใช้ในการจำหน่ายพันธบัตรเป็นรายแรก ๆ ของโลกอีกด้วย

ประโยชน์ของโครงการนี้ก็คือ ประชาชนสามารถได้รับพันธบัตรภายใน 2 วันจากเดิม 15 วัน และยังสามารถซื้อพันธบัตรได้เต็มสิทธิที่ธนาคารเดียว โดยไม่มีโควตารายธนาคารเช่นในปัจจุบัน สุดท้ายผู้ออกพันธบัตรสามารถติดตามดูแลการจำหน่ายพันธบัตรได้แบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย

โครงการ DLT Scriptless Bond เกิดจากความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย, ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์, สมาคมตลาตราสารหนี้ไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

อ้างอิงจากประกาศ ทางธนาคารแห่งประเทศไทยคาดน่าจะเปิดให้บริการจริงในช่วงปลายปี 2562 โดยระยะแรกจะครอบคลุมเฉพาะออมทรัพย์ ก่อนจะขยายให้รองรับทุกประเภทพันธบัตรต่อไป

ก่อนหน้านี้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะของประเทศไทยกล่าวว่า ได้เตรียมตัวที่จะใช้ Blockchain ในการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลนั่นเอง