<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

เว็บเทรดคริปโต Cryptopia ได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งแต่เปิดเฉพาะหมวด “Read-Only”

เว็บเทรดคริปโต Cryptopia ได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหลักจากที่ได้ทำการปิดเป็นระยะเวลาหนึ่งเพราะเกิดจากการแฮ็ก แต่เปิดเฉพาะหมวด “Read-Only”

กลับมาเปิดให้บริการ

Cryptopia ได้ประกาศว่าจะเปิดใหม่อีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานจะไม่สามารถใช้งานในการเทรดได้ นอกจากดูยอดคงเหลือบนเว็บเทรดเท่านั้น และไม่สามารถทำการฝากหรือถอนได้ด้วย

หากคุณคิดว่าจะทำการตรวจเช็คยอดที่โดนแฮ็กเกอร์ขโมยไปนั้น ก็ไม่สามารถทำได้เพราะทางระบบจะแสดงยอดคงเหลือ ณ วันที่ 14 มกราคม 2019

ก่อนหน้านี้วันนี้ Cryptopia ประกาศว่าผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบและเปลี่ยนรหัสผ่านและรีเซ็ตข้อมูล 2FA ทาง Cryptopia ยังประกาศว่าอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการคืนเงินให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ

Cryptopia ยังประกาศด้วยว่าการแสดงยอดคงเหลือก่อนการแฮ็กก็เพื่อใช้ “เป็นพื้นฐานสำหรับการคำนวณเงินคืนที่เหลือ”

สัปดาห์ที่ผ่านมากเว็บเทรด Cryptopia ยอมรับว่าเงินกว่า 9 เปอร์เซ็นต์ถูกขโมยไปในระหว่างการแฮ็กซึ่งเว็บบเทรดถูกปิดลงเป็นเวลาเกือบสองเดือน

การเปิดเว็บไซต์แต่เปิดให้ใช้ได้แค่บางบริการถือว่าเป็นทิศทางที่ถูกต้องแล้ว

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น