<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

วิเคราะห์ราคา Bitcoin ประจำสัปดาห์: วันที่ 17 มีนาคม 2562

บทความวิเคราะห์ราคารายสัปดาห์นี้เป็นของ Bitman ซึ่งเป็น Partner กับสยามบล็อกเชน สำหรับงานวิเคราะห์ราคารายวันสามารถกดดูที่เพจของ Bitman ได้ที่นี่

ราคาของ Bitcoin ปรับตัวขึ้นมาที่ระดับ 4,000 ดอลลาร์อีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์
โดยปัจจุบัน Bitcoin มี Market cap. อยู่ที่ประมาณ 70,735,963,403 ดอลลาร์ และ มูลค่ารวมของตลาด Cryptocurrency อยู่ที่ประมาณ 139,291,698,342 ดอลลาร์
ซึ่งตัวเลขมูลค่ารวมของตลาด และ มูลรวมของ Bitcoin เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว
โดยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ได้มีข่าวที่หลากหลายในวงการคริปโตเกิดขึ้นมากมาย เช่น

Time Frame 1D

ราคาได้ปรับตัวขึ้นมาอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์ ส่งผลให้ราคาของ Bitcoin กลับขึ้นมาที่ระดับ 4,000 ดอลลาร์ นอกจากนี้ยังส่งผลให้การฟอร์มตัวของ ไหล่ขวา ในรูปแบบของ Inverse Head and Shoulder มีความชัดเจนมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในภาพรวมระยะกลางนั้นยังคงมีโซนแนวต้านอยู่ที่ 4,225 – 4,500 ดอลลาร์ ซึ่งราคาจะต้องเบรคขึ้นไปเหนือโซนแนวต้านนี้ให้ได้เพื่อที่จะคอนเฟิร์มรูปแบบกลับตัวที่เกิดขึ้นนี้

Time Frame 4H

หลังจากที่ Sideway อยู่บริเวณโซนแนวต้านที่ประมาณ 3,950 – 4,000 ดอลลาร์ มาสักระยะ ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาก็ได้มีการปรับตัวเบรคโซนแนวต้านขึ้นมาอีกครั้ง โดยปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 4,066 ดอลลาร์ โดยประมาณ นอกจากนี้การปรับตัวเบรคโซนแนวต้านขึ้นมายังส่งผลให้เกิดกรอบ Ascending channel ซึ่งบ่งบอกถึงโอกาสในการปรับตัวขึ้นไปต่อของราคา อีกทั้งราคายังคงอยู่เหนือเส้น EMA ทั้งสามเส้น จากภาพรวมทั้งหมดจึงบ่งบอกได้ว่า ราคายังคงอยู่ในแนวโน้มที่ดีและยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้อีก

Time Frame 1W

จากภาพรวมในระยะยาว ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาราคาได้มีการปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี แต่อย่างไรก็ตามราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA200 ที่ทำหน้าที่เป็นแนวต้านร่วมอยู่ที่ 4,135 ดอลลาร์ โดยประมาณ และยังคงอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมดังนั้นราคายังคงมีโอกาสที่จะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนี้ไปต่อได้อีกในระยะยาว จนกว่าจะเบรคขึ้นมาเหนือกรอบสามเหลี่ยมและยืนเหนือเส้น EMA200 จึงจะถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มสัญญาณกลับตัวในระยะยาว

Indicator Signal Time Frame 1D

จากภาพรวมในระยะกลางของ Indicator ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2018 จนถึงปัจจุบัน โมเมนตัมของ MACD ยังคงมีน้ำหนักไปทางฝั่ง Bullish และ RSI ยังคงปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่วนวอลลุ่มนั้นยังไม่มีอะไรน่าสนใจ ซึ่งจากภาพรวมทั้งหมดบ่งบอกได้ว่าราคายังคงมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้อีกในระยะกลาง

ความเดิมสัปดาห์ที่แล้ว

จากการคาดการ์สัปดาห์ที่แล้ว อิงจากมุมมองขาขึ้น

มุมมองขาขึ้น :

จากภาพรวมระยะสั้นใน TF 1H และ TF 4H บ่งบอกได้ว่าราคายังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตามราคาจะต้องเบรคโซนแนวต้านที่ 3,950 – 4,000 ดอลลาร์ขึ้นไปให้ได้ เพื่อที่จะทำให้มี Potential ในการปรับตัวขึ้นไปต่อในระยะกลาง โดยในระยะกลางจะมีโซนแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 4,225 – 4,500 ดอลลาร์ โดยประมาณ

นอกจากนี้ในภาพรวมระยะกลางยังเกิดการฟอร์มตัวของรูปแบบกลับตัวแบบ Inverse Head and Shoulder โดยไหล่ขวายังไม่สมบูรณ์ และรูปแบบกลับตัวนี้จะถูกคอนเฟิร์มก็ต่อเมื่อราคาสามารถเบรคขึ้นไปเหนือโซนแนวต้านสำคัญที่ 4,225 – 4,500 ดอลลาร์ ได้

โดยในช่วงปลายสัปดาห์นี้ราคาได้มีการปรับตัวขึ้นมาเหนือโซนแนวต้านในระยะสั้นที่ 3,950 – 4,000 ดอลลาร์อีกครั้ง โดยมีมูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ 4,066 ดอลลาร์ นอกจากนี้การฟอร์มตัวของไหล่ขวาของรูปแบบ Inverse Head and Shoulder เริ่มเห็นได้ชัดเจนขึ้น

การคาดการณ์

มุมมองขาขึ้น :

ภาพรวมระยะสั้น (TF 4H) การเบรคขึ้นไปเหนือโซนแนวต้าน ส่งผลทำให้โซนแนวต้านนั้นกลายมาเป็นโซนแนวรับของราคาในปัจจุบัน ที่ประมาณ 4,000 – 3,950 ดอลลาร์ นอกจากนี้การเกิดกรอบ ascending channel ยังบ่งบอกได้ว่าราคายังมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปต่อได้อีก โดยโซนแนวต้านถัดไปจะเป็นโซนแนวต้านของ TF 1D ที่ประมาณ 4,225 -4,500 ดอลลาร์

ภาพรวมระยะกลาง (TF 1D) รูปแบบกลับตัวแบบ Inverse Head and Shoulder มีความสมบูรณ์มากขึ้น แต่จะต้องถูกคอนเฟิร์มสัญญาณกลับตัวด้วยการเบรคขึ้นไปเหนือโซนแนวต้านที่ 4,225 – 4,500 ดอลลาร์

ภาพรวมระยะยาว (TF 1W) การปรับตัวขึ้นต่อเนื่องติดต่อกันในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาถือเป็นสัญญาณที่ดี แต่อย่างไรก็ตามราคายังคงอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมแบบ ascending triangle และอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA200 ฉะนั้นราคาจะต้องเบรคขึ้นไปเหนือกรอบสามเหลี่ยมและยืนเหนือเส้น EMA200 ให้ได้เพื่อที่จะคอนเฟิร์มการกลับตัวในระยะยาว

มุมมองขาลง :

ในระยะสั้นจะมีแนวรับของราคาอยู่ที่ 3,950 – 4,000 ดอลลาร์ หากลงไปต่ำกว่านี้จะมีเส้น Bullish trendline ใน TF 1D ทำหน้าที่เป็นแนวรับอยู่ที่ประมาณ 3,500 ดอลลาร์

หมายเหตุ : การลงทุนในตัวเหรียญ Cryptocurrency มีความเสี่ยงสูงมาก ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนทำการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ทางสยามบล็อคเชน จะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียใดๆในทุกกรณี