<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

ผู้สมัครเลือกตั้งสหรัฐฯ Ron Paul ชี้ ประชาชนเลือก Bitcoin สำหรับการลงทุนระยะยาวมากที่สุด

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

“หากคนรวยให้เงินคุณราว ๆ สามแสนบาท แต่คุณต้องเลือกรับเงินดังกล่าวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งคุณจะไม่สามารถที่จะแตะต้องเงินเหล่านั้นได้เป็นระยะเวลา 10 ปี  คุณจะเลือกรับเงินดังกล่าวในรูปแบบใด?”

คำถามดังกล่าวนี้ถูกถามแก่ประชาชาวอเมริกันผ่านทางบัญชีทวิตเตอร์ของนาย Ron Paul ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกา ซึ่งคำถามดังกล่าวได้ให้ตัวเลือกเป็นเงินสดจากคลังสำรองของรัฐ ทองคำ Bitcoin และตั๋วเงินคลังของสหรัฐฯซึ่งมีระยะเวลาไถ่ถอน 10 ปี  โดยมีผู้เข้าตอบคำถามกว่า 70,000 คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะนี้

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น

miningpro-may-768x90