<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ก.ล.ต. สหรัฐฯ เพิ่มข้อกล่าวหาในการฟ้องร้องว่า ผู้บริหารของ Ripple พยายามควบคุมราคาของ XRP

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของสหรัฐอเมริกาได้ทำการยื่นเพิ่มข้อกล่าวหาในการฟ้องร้องต่อบริษัท Ripple, CEO นาย Brad Garlinghouse และผู้ก่อตั้งนาย Chris Larsen

เอกสารฉบับแก้ไขที่ก.ล.ต. สหรัฐฯ ได้ทำการยื่นต่อศาลนั้น ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยได้ระบุเพิ่มเติมว่าจำเลยทั้ง 3 ที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมราคาซื้อขายของเหรียญ XRP

โดยระบุถึงหลาย ๆ เหตุการณ์ที่นาย Garlinghouse และ นาย Larsen ได้ปรับปริมาณเหรียญที่ทางบริษัทจะทำการขายเพื่อควบคุมความเลื่อนไหวของตลาด

เช่นในเดือนเมษายนปี 2016 ที่มีอีเมลของ CFO สอบถามนาย Larsen และ Garlinghouse ว่า “ต้องการลดแนวโน้มขาลงของราคา XRP ที่เกิดขึ้นในตลาด โดยการลดปริมาณเหรียญ XRP ที่บริษัทจะทำการขายหรือไม่”

ซึ่งนาย Larsen ได้ตอบกลับเมลดังกล่าว “ใช่ เราควรจะปรับปริมาณเหรียญ” ในขณะที่นาย Garlinghouse กล่าวว่านอกจากการปรับปริมาณแล้ว เราควรดำเนินการเชิงรุกด้วย

นอกจากนี้ในเอกสารดังกล่าวยังได้ระบุถึงการพยายามเสนอข้อตกลงของนาย Garlinghouse ที่มีต่อแพลตฟอร์มซื้อขายเหรียญที่ไม่ได้ระบุชื่อในสหรัฐฯ อีกด้วยว่า มีการเสนอข้อตกลงของผลตอบแทนขั้นต่ำให้กับแพลตฟอร์มหากยอมทำการลิสต์เหรียญให้อยู่บนแพลตฟอร์มดังกล่าว โดยมีหลักฐานเป็นอีเมลในปี 2016 และ 2017

ซึ่งได้รับการตอบกลับจากแพลตฟอร์มดังกล่าวว่า “ขอปฏิเสธที่จะทำการ list เหรียญ XRP เพราะไม่สามารถไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นหลักทรัพย์หรือไม่”

นอกจากนี้ยังได้มีการระบุด้วยว่ามีการซื้อขายของเหรียญ XRP ในบัญชีส่วนตัวของนาย Garlinghouse และนาย Larsen ผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายสหรัฐฯ ซึ่งอยู่ภายในการดูแลภายใต้กรอบกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา แม้จำเลยทั้ง 2 จะทำการแย้งว่าพวกเขาได้ทำการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มหลาย ๆ แห่งก็ตาม

โดยตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2017 นาย Garlinghouse ได้ขาย XRP รวมเป็นมูลค่ากว่า 159 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่นาย Larsen ได้ทำการขายเหรียญ XRP ตั้งแต่ในปี 2015 และมีมูลค่าการขายรวมอยู่ที่ 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

อย่างไรก็ตามการฟ้องร้องครั้งนี้จะมีการขึ้นศาลครั้งแรกในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ หรือในวันจันทร์ที่จะถึงนี้

ที่มา: u.today