<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

ยังไม่ยืนยัน: บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้า Newegg อาจรับ Shiba Inu เป็นช่องทางในการใช้จ่ายเงิน

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

มีข่าวลือว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์ Newegg นั้นอาจเพิ่มเหรียญ Shiba Inu มาเป็นหนึ่งในช่องทางการชำระเงิน

ทางบริษัทได้โพสต์ twitter แท็กหัวหน้าผู้พัฒนา Shytoshi Kusama รวมถึงบัญชีอย่างเป็นทางการของ Shiba Inu เพื่อให้พวกเขาติดต่อกลับมา

miningpro-may-768x90