<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

โวลลุ่มการซื้อขาย Bitcoin ของประเทศเกาหลีใต้แซงของจีนแล้ว

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

หลังจากความยุ่งเหยิงและวุ่นวายของตลาด Bitcoin ในประเทศจีนจากรายงานเรื่องการแบน ICO และการซื้อขาย Bitcoin ในประเทศจีนที่มีขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้น ดูเหมือนว่าโวลลุ่มการซื้อขาย Bitcoin นั้นกำลังเริ่มที่จะไหลออกจากประเทศจีนไปแล้ว

เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นอาจจะไม่เป็นที่น่าตกใจเท่าไรนัก เมื่อตลาด Bitcoin ของประเทศเกาหลีใต้ได้แซงหน้าของจีนไป ในด้านโวลลุ่มการซื้อขายรายวัน อ้างอิงจากทวิตเตอร์ของผู้ใช้งาน Bitcoin คนหนึ่งนามว่า Joseph Young และนาย Tuur Demeester บน Twitter ที่ได้แสดงถึงการสลับอันดับระหว่างตลาดจีนและตลาดเกาหลีใต้

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น

miningpro-may-768x90