<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

เกาหลีใต้กำลังจะทดลองระบบการลงคะแนนเสียงออนไลน์ผ่าน Blockchain ภายในเดือนธันวาคม

เกาหลีใต้ได้ออกกำหนดการที่จะเริ่มทดสอบระบบการออกเสียงเลือกตั้งแบบ Online บน Blockchain แล้วโดยการทดสอบนี้จะทำให้รบบ K-Voting มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติ (NEC) ได้ประกาศข่าวนี้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าจะเริ่มการทดลองนี้ในเดือนธันวาคมด้วยความช่วยเหลือจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ ICT

ทาง NEC รายงานว่าระบบการลงคะแนนออนไลน์หรือ K-Voting มีจำนวนผู้ใช้งานกว่า 5.64 ล้านคนแต่ก็ยังมีความกังวลถึงช่องโหว่ในการที่จะถูกแฮ็กและการโกงสิทธิ์เลือกตั้งอีกด้วย

ด้วยระบบที่รันบน Blockchain จะคอยช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความโปร่งใส ทาง NEC กล่าวว่าผลของการลงคะแนนจะมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นด้วย เนื่องจากเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจัดการผลคะแนนได้ถ้าผู้สมัครและผู้สังเกตการณ์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อยู่

การนำร่องในครั้งนี้จะช่วยสร้าง “รากฐาน” สำหรับการลงคะแนนออนไลน์ในอนาคต และมันสามารถไปรวมกับระบบ K-Voting ได้ถ้าการทดลองนี้สำเร็จ

ยิ่งไปกว่านั้นระบบนี้จะถูกนำไปใช้กับแบบสำรวจ Online โดย Blockchain Society ของ Seoul National University และ Korea Internet & Security Agency ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกระทรวงวิทยาศาสตร์

NEC ยังต้องการสำรวจ Big Data และ loT สำหรับการลงคะแนนในอนาคต

การเลือกตั้งกับระบบ Blockchain ในไทย

ก่อนหน้านี้ทาง Siam Blockchain ก็ได้เขียนบทความเกี่ยวกับ Blockchain และการเลือกตั้ง โดยถ้าประเทศไทยนำระบบ Blockchain มาใช้ับการเลือกตั้ง สิ่งแรกเลยก็คือความโปร่งใสจะมีอย่างแน่นอนและไม่สามารถเปลี่ยนผลการเลือกตั้งได้แน่

ก่อนหน้านี้ประเทศไทยก็มีพรรคการเมืองนำระบบ Blockchain มาใช้ในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค โดยการลงคะแนนนี้จะใช้คอมพิวเตอร์ระบบจอสัมผัส (Touchscreen) และต้องแสกนบาร์โค้ด (Barcode) โดยบาร์โค้ดแต่ละคนจะไม่เหมือนกันและไม่ทราบว่าเป็นของผู้ใด ดังนั้นการลงคะแนนจะไม่ทราบว่า ท่านใดรับรองหรือเลือกใครนั่นเอง

ก่อนหน้านี้ที่ญี่ปุ่นเมือง Tsukuba ได้ทดลองระบบที่ใช้ระบบ blockchain เพื่อให้ชาวเมืองสามารถลงมติเกี่ยวกับโครงการในการพัฒนาท้องถิ่นในเดือนกันยายนที่ผ่านมา