<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

รัฐบาลอิหร่านทำการยึดเครื่องขุด Bitcoin กว่า 45,000 ชุด จากการทำเหมืองอย่างผิดกฎหมาย

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

สำนักข่าวท้องถิ่นในประเทศอิหร่าน Tasmin News Agency ได้รายงานว่า เจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการยึดเครื่องขุด ASIC จำนวนกว่า 45,000 ชุด ซึ่งกินพลังงานในการขุดมากถึง 95 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง (MW/hr) 

โดยในช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่รัฐของอิหร่านได้ทำการบุกค้น และปิดการทำเหมืองคริปโตผิดกฎหมายกว่า 1,620 แห่ง ซึ่งโดยรวมนั้นกินพลังงานสูงถึง 250 MW/hr ตลอดระยะเวลา 18 เดือนที่ผ่านมา

หลังจากที่รัฐบาลอิหร่านได้สงสัยว่าซึ่งปัญหาไฟดับที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการขุดเหรียญคริปโตอย่างผิดกฎหมายภายในประเทศ ซึ่งในขณะเดียวกันก็ทำผู้ที่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องหยุดทำการขุดชั่วคราวจนกว่าจะได้รับประกาศจากทางรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งด้วย

ผู้วิจัยเกี่ยวกับสกุลเงินคริปโต นาง Ziya Sadr ได้กล่าวผ่านทาง Sunday Miners ของสำนักข่าว Washington Post ว่าการขุดเหรียญคริปโตนั้นแทบไม่มีผลต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศเลยแม้แต่น้อยเมื่อเทียบกำลังการไฟฟ้าที่ประเทศอิหร่านสามารถจ่ายให้กับประชาชนใช้ได้

ในเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมา รัฐบาลอิหร่านยังได้ออกกฎหมายให้ผู้ที่ทำการขุดเหรียญต้องลงทะเบียนกับทางรัฐบาลและเปิดเผยตัวตน อีกทั้งยังต้องแจ้งจำนวนและรุ่นของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำการขุดเหรียญต่อกระทรวงอุตสาหกรรม การขุดเหมืองและการค้าขายอีกด้วย

ที่มา: coindesk