<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

คริปโตเคอร์เรนซี และ โทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

bitkub-2022-769x90

ธนาคารยักษ์ใหญ่ Deutsche Bank เผย Bitcoin จะมีความผันผวนที่สูงอย่างมาก แต่มันจะไม่ตายจากไป

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Marion Laboure นักวิเคราะห์จากแผนกวิจัยของ Deutsche Bank กล่าวว่าเธอสามารถจินตนาการว่า Bitcoin จะกลายเป็นทองคำดิจิทัลในอนาคตได้ และจะคงอยู่นานหลายศตวรรษ อีกทั้งส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยรัฐบาล

อ้างอิงจากเว็บไซต์ของ Deutsche Bank ในหัวข้อเรื่องว่า “What’s next” นั้น นาง Laboure กล่าวว่าเธอสามารถ “มองเห็นว่า Bitcoin จะกลายเป็นทองคำดิจิทัลแห่งศตวรรษที่ 21” แต่เตือนนักลงทุนเกี่ยวกับความผันผวนของ BTC โดยกล่าวว่าส่วนใหญ่มันถูกใช้เพื่อการลงทุนและการเก็งกำไร แทนที่จะเก็บเหรียญไว้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน

Laboure กล่าวว่า “การซื้อหรือขายออกจากตลาดจำนวนมากเพียงไม่กี่ครั้งสามารถส่งผลกระทบต่อสมดุลของอุปสงค์และอุปทานได้อย่างมาก “[Bitcoin] มีความผันผวนเกินกว่าจะเป็นตัวเก็บมูลค่าที่น่าเชื่อถือได้ในปัจจุบัน และคาดว่ามันจะยังคงมีความผันผวนอย่างมากในอนาคตอันใกล้นี้ “

bitazza-may-768x90

แม้ว่านักวิเคราะห์ของ Deutsche Bank จะแสดงความกังวลเกี่ยวกับการขาดกฎระเบียบเกี่ยวกับ cryptocurrencies รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม เธอบอกเป็นนัยว่า Bitcoin น่าจะเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่โดดเด่นในพื้นที่ crypto ในขณะเดียวกัน Ethereum อาจมีกรณีการใช้งานมากขึ้นในด้านการเงินแบบกระจายอำนาจและด้วยการเพิ่มขึ้นของโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ แต่ Bitcoin ยังคงสนุกกับ “ความได้เปรียบครั้งแรก”

“หากบางครั้ง Bitcoin ถูกเรียกว่า ‘ทองคำดิจิทัล’ Ethereum จะเป็น ‘เงินดิจิทัล’”

นักวิเคราะห์ของ Deutsche Bank ได้อธิบายก่อนหน้านี้ว่า Bitcoin เป็นสกุลเงินดิจิทัล “ที่สำคัญเกินกว่าจะเพิกเฉย โดยชี้ว่าราคาของสินทรัพย์คริปโตน่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีสถาบันการลงทุนเข้าสู่ตลาด ก่อนหน้านี้ในปี 2019 สถาบันการเงินคาดการณ์ว่าสกุลเงินดิจิทัลจะมาแทนที่ fiat ภายในปี 2030

miningpro-may-768x90