<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ธนาคารยักษ์ใหญ่ Deutsche Bank เผย Bitcoin จะมีความผันผวนที่สูงอย่างมาก แต่มันจะไม่ตายจากไป

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Marion Laboure นักวิเคราะห์จากแผนกวิจัยของ Deutsche Bank กล่าวว่าเธอสามารถจินตนาการว่า Bitcoin จะกลายเป็นทองคำดิจิทัลในอนาคตได้ และจะคงอยู่นานหลายศตวรรษ อีกทั้งส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยรัฐบาล

อ้างอิงจากเว็บไซต์ของ Deutsche Bank ในหัวข้อเรื่องว่า “What’s next” นั้น นาง Laboure กล่าวว่าเธอสามารถ “มองเห็นว่า Bitcoin จะกลายเป็นทองคำดิจิทัลแห่งศตวรรษที่ 21” แต่เตือนนักลงทุนเกี่ยวกับความผันผวนของ BTC โดยกล่าวว่าส่วนใหญ่มันถูกใช้เพื่อการลงทุนและการเก็งกำไร แทนที่จะเก็บเหรียญไว้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน

Laboure กล่าวว่า “การซื้อหรือขายออกจากตลาดจำนวนมากเพียงไม่กี่ครั้งสามารถส่งผลกระทบต่อสมดุลของอุปสงค์และอุปทานได้อย่างมาก “[Bitcoin] มีความผันผวนเกินกว่าจะเป็นตัวเก็บมูลค่าที่น่าเชื่อถือได้ในปัจจุบัน และคาดว่ามันจะยังคงมีความผันผวนอย่างมากในอนาคตอันใกล้นี้ “

แม้ว่านักวิเคราะห์ของ Deutsche Bank จะแสดงความกังวลเกี่ยวกับการขาดกฎระเบียบเกี่ยวกับ cryptocurrencies รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม เธอบอกเป็นนัยว่า Bitcoin น่าจะเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่โดดเด่นในพื้นที่ crypto ในขณะเดียวกัน Ethereum อาจมีกรณีการใช้งานมากขึ้นในด้านการเงินแบบกระจายอำนาจและด้วยการเพิ่มขึ้นของโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ แต่ Bitcoin ยังคงสนุกกับ “ความได้เปรียบครั้งแรก”

“หากบางครั้ง Bitcoin ถูกเรียกว่า ‘ทองคำดิจิทัล’ Ethereum จะเป็น ‘เงินดิจิทัล’”

นักวิเคราะห์ของ Deutsche Bank ได้อธิบายก่อนหน้านี้ว่า Bitcoin เป็นสกุลเงินดิจิทัล “ที่สำคัญเกินกว่าจะเพิกเฉย โดยชี้ว่าราคาของสินทรัพย์คริปโตน่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีสถาบันการลงทุนเข้าสู่ตลาด ก่อนหน้านี้ในปี 2019 สถาบันการเงินคาดการณ์ว่าสกุลเงินดิจิทัลจะมาแทนที่ fiat ภายในปี 2030