<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

รัฐบาลยุโรปโหวตคัดค้านการแบน Bitcoin ในสหภาพ ตลาดเริ่มกลับมาเป็นบวก

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

การใช้ cryptocurrencies แบบ Proof-of-Work (PoW) นั้นได้เข้าไปเป็นหนึ่งในประเด็นการร่างกรอบกฎหมายของสหภาพยุโรป (EU) โดยร่างดังกล่าวนั้นมีชื่อว่า Markets in Crypto Assets (MiCA)

อย่างไรก็ตาม ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม คณะกรรมการรัฐสภายุโรปด้านเศรษฐกิจและการเงิน ได้ตัดสินใจลงคะแนนเสียงคัดค้านการห้ามใช้กลไก Proof-of-Work ซึ่งเป็นรากฐานของ cryptocurrencies ที่เป็นที่นิยมเช่น Bitcoin และ Ethereum

นั่นหมายความว่าข้อกฎหมายที่จะมีการบังคับให้เหรียญคริปโตเปลี่ยนไปใช้ระบบในการประมวลผลธุรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่านี้ได้ถูกปัดตกทิ้งไป

bitazza-may-768x90

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่า Proof-of-Work แตกต่างจาก Proof-of-Stake ในกรณีของ cryptocurrencies เช่น Bitcoin และ Ethereum PoW เป็นกลไกที่เป็นเอกฉันท์ที่อยู่ภายใต้สินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องใช้พลังงานเป็นจำนวนมากในการดำเนินการ

ส่งผลทำให้ทางรัฐบาลของยุโรปออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับการใช้พลังงาน เนื่องจากเมื่อความนิยมของ Bitcoin เติบโตขึ้น การโต้เถียงเรื่องการใช้พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็ทวีความรุนแรงขึ้นเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม รายงานล่าสุดเผยว่า Bitcoin นั้นมีสัดส่วนของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)คิดเป็นเพียง 0.08% ของโลกในปี 2564 ซึ่งบ่งชี้ว่าประเด็นการพูดคุยวิจารณ์การใช้พลังงานของเครือข่ายดูเหมือนจะเกินจริง

miningpro-may-768x90