<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

รายงานเผย: ราคา Bitcoin อาจพุ่งไปถึง 98,000 ดอลลาร์ ภายในห้าปี

จากผลการวิจัยใหม่ของบริษัท Satis Group หรือบริษัทที่ปรึกษาด้านการระดมทุน ICO กล่าวว่าราคา Bitcoin จะสูงถึง 96,000 ดอลลาร์ภายในห้าปีข้างหน้า รายงานนี้ถูกเขียนโดยนาย Sherwin Dowlat และนาย Michael Hodapp

ในรายงานระบุว่าราคาของคริปโตมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอีกห้าปีข้างหน้า โดยราคา Bitcoin (BTC) จะสูงถึง 98,000 ดอลลาร์, Monero (XMR) จะถึง 18,000 ดอลลาร์ และ Decred (DCR) จะสูงถึง 535 ดอลลาร์

นอกจากนี้ในรายงานคาดการณ์อีกว่า Bitcoin Cash (BCH) ราคาจะดิ่งลงถึง 268 ดอลลาร์ และ Ripple เหรียญ XRP จะลงเหลือ 0.01 ดอลลาร์

ทีมวิจัยยังคาดการณ์อีกว่าแพลตฟอร์ม Ethereum จะสูญเสียส่วนแบ่งประมาณครึ่งหนึ่งภายในปี 2028 อ้างอิงจากรายงานมูลค่าของ Cryptoassets จะเพิ่มขึ้นจาก 500 พันล้านดอลลาร์เป็น 3.6 ล้านล้านดอลลาร์ ภายในปี 2028

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมามีผลการวิจัยจาก Sanford C. Bernstein & Co. ชี้ให้เห็นว่ารายได้ที่เกิดจากเว็บเทรดคริปโตนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า และไปแตะที่ 4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2018 ขณะที่เว็บ ICORating ระบุว่าในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2018 แสดงให้เห็น ว่าตลาดการระดมทุน ICO มีจำนวนมากขึ้นกว่าสองเท่าในปี 2018