<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

วิเคราะห์ราคา Bitcoin ประจำสัปดาห์: วันที่ 02 กันยายน 2561

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

บทความวิเคราะห์ราคารายสัปดาห์นี้เป็นของ Bitman ซึ่งเป็น Partner กับสยามบล็อกเชน สำหรับงานวิเคราะห์ราคารายวันสามารถกดดูที่เพจของ Bitman ได้ที่นี่

ราคาของ Bitcoin ยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมานี้
โดยปัจจุบัน Bitcoin มี Market cap. อยู่ที่ประมาณ 124,106,140,941 ดอลลาร์ และ
มูลค่ารวมของตลาด Cryptocurrency อยู่ที่ประมาณ 237,935,667,712 ดอลลาร์ ซึ่งตัวเลขมูลค่ารวมของ Bitcoin และมูลค่ารวมของทั้งตลาดนั้นยังคงเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ก่อนหน้า

โดยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ได้มีข่าวที่หลากหลายในวงการคริปโตเกิดขึ้นมากมาย เช่น

Time Frame 1D

ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาได้มีการเบรคขึ้นมาเหนือแนวต้านสำคัญที่ 6,800 ดอลลาร์ และขึ้นไปเหนือเสัน EMA55 และขึ้นไปทดสอบโซนแนวต้านที่ประมาณ 7,000 – 7,100 ดอลลาร์ ก่อนจะมีการปรับตัวลงมาทดสอบเส้น EMA55 และเส้นแนวรับสำคัญที่ 6,800 ซึ่งเคยเป็นแนวต้านมาก่อนหน้านี้ โดยราคายังสามารถยืนเหนือแนวรับ และยืนเหนือเส้น EMA55 ได้ ส่งผลให้บริเวณแนวรับที่ 6,800 ดอลลาร์ นั้นกลายมาเป็นแนวรับสำคัญของราคา ณ ปัจจุบันนี้
ล่าสุดแท่ง 1 วันเมื่อวานได้ Break up ขึ้นไปเหนือโซนแนวต้านที่ 7,000 – 7,100 ดอลลาร์  โดยทำ swing high ไว้ที่ 7,269 ดอลลาร์ และกลับลงมาปิดแท่งที่ 7,197 ดอลลาร์ อิงจาก Bitfinex

จากภาพรวมของการปรับตัวขึ้นมาและสัดส่วนการพักตัวของราคาในช่วงต้นสัปดาห์ ยังคงบ่งบอกว่าราคานั้นยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อในระยะนี้ โดยมีโอกาสขึ้นไปทดสอบเส้น EMA200 ที่บริเวณ 7,550 ดอลลาร์ โดยประมาณ

Time Frame 4H

ราคายังคงปรับตัวขึ้นมาในกรอบของ Ascending channel ซึ่งจะเห็นว่าจากการปรับตัวขึ้นมาจากแนวรับที่ 6,000 ดอลลาร์ นั้น ราคาได้มีการปรับตัวขึ้นมาโดยทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้น และทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นมาตลอด ซึ่งถือว่าเป็นการปรับตัวขึ้นมาเป็น Uptrend อยู่ในระยะสั้นนี้
นอกจากนี้ราคายังได้ปรับตัวขึ้นมาอยู่เหนือเส้น EMA ทั้งสามเส้นในช่วงต้นสัปดาห์ และเส้น EMA55 ได้ตัดขึ้นมาเหนือเส้น EMA200 ส่วนเส้น EMA100 ก็กำลังจะตัดขึ้นมาเหนือเส้น EMA200 เช่นกัน ซึ่งบ่งบอกว่าแนวโน้มของราคาในระยะสั้นนี้ยังคงมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้อยู่

Time Frame 1W

จากภาพรวมรายสัปดาห์จะเห็นว่า แนวโน้มของราคาค่อนข้างจะเป็น Bullish หลังจากที่เกิดแท่งเทียนกลับตัวในรูแบบของ Hammer และคอนเฟิร์มสัญญาณด้วยการปรับตัวขึ้นมาปิดบวกในสัปดาห์ถัดมา นอกจากนี้ยังเกิดรูปแบบของ Double Bottom ซึ่งเป็นรูปแบบที่บ่งบอกถึงการกลับตัวของราคาอีกด้วย ฉะนั้นในระยะยาวจึงยังมีความเป็นไปได้สูงที่ราคาจะกลับขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดก่อนหน้า และหากเบรคขึ้นไปปิดเหนือจุด neckline ได้ก็จะถือเป็นการปรับตัวขึ้นมาทำ New High ครั้งแรกในรอบปีนี้ ของ TF 1W  แต่ถ้าหากราคาสามารถขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ แต่ไม่สามารเบรคจุด neckline ขึ้นไปได้ ก็มีโอกาสที่จะเกิดรูปแบบ Double Top ซึ่งจะกลายเป็นสัญญาณกลับตัวลงมาอีกครั้งของราคา

Indicator Signal Time Frame 1W

สัญญาณจาก MACD ในภาพรวมรายสัปดาห์ยังคงเกิด Bullish Divergence ให้เห็น รวมถึงการที่ราคาไม่ทำ Lower low นั้นก็บ่งบอกว่าได้ว่าราคานั้นยังคงมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดก่อนหน้าที่ 8,200 – 8,500 ดอลลาร์ โดยประมาณ

ความเดิมสัปดาห์ที่แล้ว

จากกาคาดการณ์สัปดาห์ที่แล้ว อิงจากมุมมองขาขึ้น เกิดสัญญาณกลับตัวของสัปดาห์ที่แล้วและการปรับตัวขึ้นมาในสัปดาห์นี้ และโอกาสที่จะเกิดรูปแบบ Double Bottom รวมถึงสัญญาณ Bullish Divergence ที่เกิดขึ้นมาให้เห็นหลายสัปดาห์แล้วนั้น คาดว่าในสัปดาห์หน้าราคายังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปอีกครั้ง โดยมีจุดทดสอบที่เป็นแนวต้านของราคาที่ 6,800 ดอลลาร์ และเส้นEMA55 ที่ทำหน้าที่เป็นแนวต้านร่วมอยู่ที่ประมาณ 7,150 ดอลลาร์ ซึ่งถ้าราคาสามารถเบรคขึ้นไปได้ ในระยะยาวมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดก่อนหน้าที่ 8,500 ดอลลาร์ แต่ในระยะกลางนั้น ใน TF 1D หากราคาขึ้นมายืนเหนือ 6,800 – 7,150 ดอลลาร์ได้นั้น จะมีอีกจุดที่เป็นจุดทดสอบของราคาอยู่ที่ 7,585 โดยประมาณซึ่งมีเส้น EMA200 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านร่วมอยู่บริเวณนั้น

ซึ่งในสัปดาห์นี้ราคาได้ปรับตัวขึ้นมาตามที่คาดการณ์ไว้ โดยได้เบรคขึ้นมาเหนือแนวต้านที่ 6,800 ดอลลาร์ และเบรคขึ้นไปเหนือโซนแนวต้านที่ 7,000 – 7,100 ดอลลาร์ โดยราคา ณ ปัจจุบันอยู่ที่ 7,225 ดอลลาร์ โดยประมาณ

การคาดการณ์

มุมมองขาขึ้น :

จากสัญญาณ Divergence ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาในภาพรวมรายสัปดาห์ (TF 1W) และรูปแบบ Double Bottom ที่เกิดขึ้น รวมถึงการปรับตัวขึ้นมาเหนือแนวต้านในภาพรวมรายวัน (TF 1D) นั้นบ่งบอกว่าราคายังมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นไปที่จุดสูงสุดก่อนหน้าที่ประมาณ 8,200 – 8,500 ดอลลาร์อยู่ ในระยะยาว แต่ในระยะกลางยังคงมีโซนแนวต้านถัดไปที่เป็นอุปสรรคต่อราคาอยู่ที่ประมาณ 7,700 – 7,800 ดอลลาร์ และมีเส้น EMA200 ใน TF 1D ทำหน้าที่เป็นแนวต้านร่วมอยู่ที่ประมาณ 7,550 ดอลลาร์

มุมมองขาลง :

มีแนวรับระยะสั้นของราคาอยู่ที่ประมาณ 7,000 ดอลลาร์ ซึ่งเคยเป็นแนวต้านของราคามาก่อน และมีแนวรับสำคัญของราคาอยู่ที่ 6,800 ดอลลาร์ ต่ำกว่านั้นจะมีแนวรับระยะกลาง อยู่ที่ 6,600 – 6,200 ดอลลาร์ และแนวรับระยะยาวอยู่ที่ 6,000 – 5,755 ดอลลาร์ โดยประมาณ

หมายเหตุ : การลงทุนในตัวเหรียญ Cryptocurrency มีความเสี่ยงสูงมาก ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนทำการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ทางสยามบล็อคเชน จะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียใดๆในทุกกรณี

 

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น