<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

วิเคราะห์ราคา Bitcoin ประจำสัปดาห์: วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561

บทความวิเคราะห์ราคารายสัปดาห์นี้เป็นของ Bitman ซึ่งเป็น Partner กับสยามบล็อกเชน สำหรับงานวิเคราะห์ราคารายวันสามารถกดดูที่เพจของ Bitman ได้ที่นี่

ราคาของ Bitcoin ได้ปรับตัวลงทำจุดต่ำสุดใหม่ของปีนี้
โดยปัจจุบัน Bitcoin มี Market cap. อยู่ที่ประมาณ 65,848,457,412 ดอลลาร์ และ มูลค่ารวมของตลาด Cryptocurrency อยู่ที่ประมาณ 121,259,910,074 ดอลลาร์ ซึ่งตัวเลขมูลค่ารวมของตลาด และ มูลรวมของ Bitcoin ยังคงลดลงต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว

โดยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ได้มีข่าวที่หลากหลายในวงการคริปโตเกิดขึ้นมากมาย เช่น

Time Frame 1D

ราคายังคงปรับตัวลงต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว โดยในสัปดาห์นี้ นับตั้งแต่ต้นสัปดาห์จนถึงปัจจุบัน ราคาได้มีการปรับตัวลงมาแล้วกว่า -33.46 เปอร์เซ็น และยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงไปต่อได้อีก

ในช่วงกลางสัปดาห์ ราคาได้ปรับตัวลงมาถึงโซนแนวรับของราคาที่ประมาณ 4,600 – 3,500 ดอลลาร์ ซึ่งอิงจากแนวรับของ TF 1W โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 3,767 ดอลลาร์ ซึ่งยังอยู่ในช่วงของโซนแนวรับ แต่ยังไม่มีการพักตัวใดๆของราคาให้เห็นในตอนนี้

Time Frame 4H

จากการปรับตัวลงที่ผ่านมา หากดูใน Time Frame ระยะสั้นจะเห็นว่า การพักตัวของราคาที่ผ่านๆมาแต่ละครั้งนั้นเป็นเพียงการพักตัวเพื่อลงต่อทั้งนั้น โดยอิงจากการใช้ Fibo retracement วัดสัดส่วนการรีบาวน์ในช่วงของการพักตัวแต่ละครั้งของราคา จะพบว่าสัดส่วนในการรีบาวน์ขึ้นไปในช่วงพักตัวนั้น เป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนที่ปรับตัวลงมา ที่ผ่านมาจึงถือเป็นการพักตัวเพื่อลงไปต่อ และดูเหมือนว่าการปรับตัวลงไปของราคานั้นจะยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดของการปรับตัวลง
(หากราคาไม่สามารถรีบาวน์ขึ้นไปเกิน 61.8 Fib ของสัดส่วนที่ปรับตัวลงมาได้ จะมีโอกาสที่จะเป็นการพักตัวเพื่อลงต่อ มากกว่าที่จะเป็นการกลับตัวขึ้นไป)

Time Frame 1W

หลังจากทำจุดต่ำสุดใหม่ไปในสัปดาห์ที่แล้ว ในสัปดาห์นี้ราคาก็ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบปีอีกครั้ง และยังมีโอกาสที่จะลงไปต่อได้อีก เนื่องจากราคาได้ปรับตัวลงมาต่ำกว่าเส้น EMA200 ที่ทำหน้าที่เป็นแนวรับร่วมอยู่ที่ประมาณ 4,200 ดอลลาร์ แต่ยังคงอยู่ในโซนแนวรับที่ 4,600 – 3,500 ดอลลาร์ ซึ่งหากลงไปต่ำกว่าโซนแนวรับนี้ ก็มีโอาสที่จะลงไปที่โซนแนวรับถัดไปที่ประมาณ 3,000 – 1,800 ดอลลาร์
แล้วมีแนวรับสำคัญในระยะยาวอยู่ที่ 1,000 ดอลลาร์ โดยประมาณ

Indicator Signal Time Frame 4H

ก่อนการปรับตัวลงครั้งนี้มีสัญญาณเตือนจาก MACD ใน TF 4H เกิดขึ้น โดยเกิด Hidden Bearish Divergence จากการที่ราคาทำ Lower high ในขณะที่ MACD ทำ Higher High ซึ่งเป็นความขัดแย้งกันของ Indicator กับ ราคา และบ่งบอกว่าราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปต่อ ก่อนจะมีการปรับตัวลงตามมา

Indicator Signal Time Frame 1W

จากการปรับตัวลงของราคาในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ถือเป็นการเคลียร์สัญญาณ Bullish Divergence ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้าทิ้งไป
นอกจากนี้ในส่วนของวอลลุ่ม การปรับตัวลงในสัปดาห์นี้มีวอลลุ่มสูงสุดในรอบ 7 เดือนที่ผ่านมา
ในส่วนของ RSI หลังจากที่ทรงตัวอยู่ในระยะหนึ่ง ก็กลับลงไปใน Bearish zone แบบชัดเจนอีกครั้ง
ซึ่งจากภาพรวมทั้งหมดบ่งบอกได้ว่า ราคายังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปต่อได้อีกในระยะยาว

ความเดิมสัปดาห์ที่แล้ว

จากการคาดการณ์สัปดาห์ที่แล้ว อิงจากมุมมองขาลง จากภาพรวมระยะสั้นใน TF 4H ราคามีโอกาสที่จะพักตัวอยู่ในช่วง 5,600 – 6,000 ดอลลาร์ ซึ่งถ้าไม่สามารถปรับตัวขึ้นไปเหนือ 6,000 ดอลลาร์ได้ ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปต่ออีกครั้ง โดยในระยะยาวมีแนวรับอยู่ทีประมาณ 4,680 – 3,615 ดอลลาร์ โดยมีเส้น EMA200 ใน TF 1W ทำหน้าที่เป็นแนวรับร่วมอยู่ที่ 4,200 ดอลลาร์ โดยประมาณ

และในสัปดาห์นี้ราคาได้มีการปรับตัวลงมาอยู่ในโซนแนวรับที่ประมาณ 4,600 – 3,500 ดอลลาร์ และลงมาต่ำกว่าเส้น EMA200 ที่ทำหน้าที่เป็นแนวรับร่วมอยู่ที่ประมาณ 4,200 ดอลลาร์ ใน TF 1W โดยปัจจุบันราคาอยู่ที่ 3,767 ดอลลาร์ โดยประมาณ

การคาดการณ์

มุมมองขาขึ้น :
จากการปรับตัวลงมาต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ยังไม่มีการพักตัวเพือปรับฐานให้เห็น นอกจากนี้สัญญาณที่จะบ่งบอกถึงการกลับตัวของราคาก็ยังไม่มีสัญญาณใดๆเกิดขึ้น

มุมมองขาลง :
จากภาพรวมใน TF 1W ราคายังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปต่อในโซนแนวรับถัดไปได้อีก โดยโซนแนวรับถัดไปจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 – 1,800 ดอลลาร์ และมีแนวรับสำคัญในระยะยาวอยู่ที่ระดับ 1,000 ดอลลาร์ โดยประมาณ

หมายเหตุ : การลงทุนในตัวเหรียญ Cryptocurrency มีความเสี่ยงสูงมาก ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนทำการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ทางสยามบล็อคเชน จะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียใดๆในทุกกรณี