<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

วิเคราะห์: ราคา Bitcoin อาจมีแนวโน้มย่อตัวลงเล็กน้อย ก่อนทะยานขึ้นอย่างรุนแรง

บทความวิเคราะห์ราคารายสัปดาห์นี้เป็นของ Bitman ซึ่งเป็น Partner กับสยามบล็อกเชน สำหรับงานวิเคราะห์ราคารายวันสามารถกดดูที่เพจของ Bitman ได้ที่นี่

ราคาของ Bitcoin ได้เบรคขึ้นมาเหนือโซนแนวต้านสำคัญที่ และเริ่มมี Potential ในทิศทางขาขึ้น
โดยปัจจุบัน Bitcoin มี Market cap. อยู่ที่ประมาณ 90,775,590,256 ดอลลาร์ และ มูลค่ารวมของตลาด Cryptocurrency อยู่ที่ประมาณ 179,549,987,888 ดอลลาร์
ซึ่งตัวเลขมูลค่ารวมของตลาด และ มูลรวมของ Bitcoin เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อย
โดยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ได้มีข่าวที่หลากหลายในวงการคริปโตเกิดขึ้นมากมาย เช่น

ที่มา TradingView ณ วันที่ 07 เมษายน 2562

Time Frame 1D

ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาได้มีการเบรคขึ้นมาเหนือโซนแนวต้านสำคัญที่ 4,225 – 4,500 ดอลลาร์ ส่งผลให้ราคาเริ่มมี Potential ในการกลับตัวขึ้นไปอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตามการขึ้นมาของราคาได้มีการชะลออยู่ที่บริเวณโซน False break ที่ 161.8 Fib และเริ่มแสดงถึงการอ่อนแรงของราคาให้เห็นในช่วงปลายสัปดาห์ โดยราคายังถูก Reject ให้อยู่ต่ำกว่าโซน Fasle break และวอลลุ่มในช่วงปลายสัปดาห์ก็เริ่มลดลง บ่งบอกได้ถึงโอกาสในการย่อพักตัวของราคา โดยมีจุดความน่าจะเป็นที่ราคาจะย่อลงไปอยู่ที่ 100 Fib หรือที่ประมาณ 4,638 ดอลลาร์ หรืออาจจะมีการลงไปทดสอบโซนแนวรับที่เคยเป็นโซนแนวต้านสำคัญก่อนหน้า เพื่อปรับฐานแนวรับก่อนที่จะปรับตัวขึ้นไปต่ออีกครั้ง
แต่อย่างไรก็ตาม หากราคาสามารถเบรคขึ้นไปเหนือโซน False break ได้เลยโดยที่ไม่มีการย่อเกิดขึ้น ก็มีโอกาสที่จะไปต่อที่ 200 – 261.8 Fib หรือที่ประมาณ 5,515 – 6,057 ดอลลาร์ โดยประมาณ

ที่มา TradingView ณ วันที่ 07 เมษายน 2562

Time Frame 4H

ในภาพรวมระยะสั้น ราคาเริ่มมีการฟอร์มตัวในรูปแบบของ Rising wedge ซึ่งบ่งบอกถึงโอกาสในการปรับตัวลงไป นอกจากนี้ยังเกิด Bearish Divergence จาก RSI ซึ่งบ่งบอกถึงโอกาสในการปรับตัวลงเช่นกัน
ดังนั้นในภาพรวมระยะสั้น ราคายังมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาอีกครั้ง ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อในระยะกลาง – ระยะยาว

ที่มา TradingView ณ วันที่ 07 เมษายน 2562

Time Frame 1W

ในภาพรวมระยะยาว ราคาได้เบรคขึ้นมาเหนือกรอบ Ascending triangle ซึ่งบ่งบอกถึงสัญญาณกลับตัวในระยะยาว นอกจากนี้ยังมีโอกาสปิดแท่งเหนือเส้น EMA200 ที่เป็นแนวต้านร่วมได้อย่างชัดเจน
ดังนั้นในภาพรวมระยะยาว เริ่มมี Potential ในการกลับตัวขึ้นไปหลังจากที่ลงมาทำจุดต่ำสุดและพักตัวอยู่เป็นเวลากว่า 3 เดือนกว่าๆ โดยประมาณ แต่อย่างไรก็ตามการปรับตัวขึ้นมาครั้งนี้ยังคงมีโซนแนวต้านสำคัญของที่เป็นอุปสรรคต่อราคาอยู่ที่ 5,755 – 6,425 โดยประมาณ ซึ่งถ้าเบรคขึ้นไปได้ โอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปเป็นขาขึ้นอย่างเต็มตัวนั้นจะมีสูงมาก

ที่มา TradingView ณ วันที่ 07 เมษายน 2562

Indicator Signal Time Frame 1D

จากสัญญาณของ Indicator ในภาพรวมระยะกลาง ในส่วนของวอลลุ่มเริ่มมีแรงซื้อเพิ่มเข้ามาในช่วงต้นสัปดาห์ ส่วน MACD โมเมนตัมยังคงอยู่ทางฝั่ง Bullish ส่วน RSI ยังคงค้างอยู่ในโซน Overbought
ดั้งนั้นจากภาพรวมทั้งหมดบ่งบอกได้ว่า ราคายังคงมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อ แต่อย่างไรก็ตามในระยะสั้นอาจจะมีการย่อตัวของราคาเกิดขึ้น จากการเกิด RSI Overbought

ความเดิมสัปดาห์ที่แล้ว

จากการคาดการณ์สัปดาห์ที่แล้ว ราคาเริ่มอ่อนแรงหลังจากมีการเบรคขึ้นมาเหนือโซนแนวต้านระยะสั้นใน TF 4H แต่อย่างไรก็ตาม หากราคาไม่ลงไปต่ำกว่าโซนแนวต้านที่เบรคขึ้นมาก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อ

และในต้นสัปดาห์นี้ราคาได้ปรับตัวขึ้นมาเบรคโซนแนวต้านสำคัญใน TF 1D และคอนเฟิร์มสัญญาณกลับตัวจากรูปแบบ Inverse Head and Shoulder ส่งผลให้ราคามี Potential ในการปรับตัวขึ้นไปต่อในระยะกลาง – ระยะยาว

การคาดการณ์

มุมมองขาขึ้น :

ภาพรวมระยะสั้น (TF 4H)
ราคาเริ่มมีการฟอร์มตัวในรูปแบบของ Rising wedge และเกิดสัญญาณ Bearish Divergence จาก RSI ซึ่งบ่งบอกว่าราคายังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปในระยะสั้น

ภาพรวมระยะกลาง (TF 1D)
การเบรคขึ้นมาเหนือโซนแนวต้านสำคัญถือเป็นการคอนเฟิร์มรูปแบบกลับตัวของ Inverse Head and Shoulder ซึ่งทำให้ราคามี Potential ที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้ แต่อย่างไรก็ตาม ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาเริ่มแสดงความอ่อนแรงให้เห็น จากการที่ถูก Reject บริเวณโซน False break และการลดลงของวอลลุ่มในช่วงหลัง ซึ่งเมื่ออิงจากภาพรวมระยะสั้นและ ยังมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปรับตัวลงในระยะสั้น ก่อนที่จะมีการปรับตัวขึ้นไปต่อ

ภาพรวมระยะยาว (TF 1W)
การเบรคขึ้นมาเหนือกรอบ Ascending triangle ถือเป็นการคอนเฟิร์มสัญญาณกลับตัวในระยะยาว แต่อย่างไรก็ตามยังมีโซนแนวต้านสำคัญของราคาอยู่ที่ 5,755 – 6,425 ดอลลาร์ ซึ่งถ้าราคาสามารถเบรคขึ้นไปได้ก็จะมีโอกาสที่จะกลับตัวไปเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้สูงมาก

มุมมองขาลง

จุดคาดการณ์ที่ราคาจะปรับตัวลงมาเมื่อเกิดการย่อตัว อยู่ที่ระดับ 100 Fib หรือที่ประมาณ 4,638 ดอลลาร์ หรือ โซนแนวรับที่เคยเป็นโซนแนวต้านสำคัญก่อนหน้าที่ 4,500 – 4,225 ดอลลาร์ ซึ่งหากมีการปรับตัวลงมาและยืนเหนือทั้งสองจุดคาดการณ์นี้ได้ ก็จะถือเป็นการปรับฐานแนวรับและกลับตัวขึ้นไปต่อได้

หมายเหตุ : การลงทุนในตัวเหรียญ Cryptocurrency มีความเสี่ยงสูงมาก ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนทำการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ทางสยามบล็อคเชน จะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียใดๆในทุกกรณี