<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ราคา Bitcoin ทะลุ 4,200 ดอลลาร์มาได้แล้ว แต่จำนวนโวลลุ่มยังน่าเป็นห่วง

บทความวิเคราะห์ราคารายสัปดาห์นี้เป็นของ Bitman ซึ่งเป็น Partner กับสยามบล็อกเชน สำหรับงานวิเคราะห์ราคารายวันสามารถกดดูที่เพจของ Bitman ได้ที่นี่

ราคาของ Bitcoin ได้เบรคขึ้นมาเหนือโซนแนวต้านที่ 4,070 – 4,145 ดอลลาร์ แต่วอลลุ่มนั้นยังคงเบาบางโดยปัจจุบัน Bitcoin มี Market cap. อยู่ที่ประมาณ 72,225,234,261 ดอลลาร์ และ มูลค่ารวมของตลาด Cryptocurrency อยู่ที่ประมาณ 143,951,803,326 ดอลลาร์
ซึ่งตัวเลขมูลค่ารวมของตลาด และ มูลรวมของ Bitcoin เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อย
โดยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ได้มีข่าวที่หลากหลายในวงการคริปโตเกิดขึ้นมากมาย เช่น

ที่มา TradingView ณ วันที่ 31 มีนาคาม 2562

Time Frame 1D

ในช่วงต้นสัปดาห์ ราคาได้มีการปรับตัวลงมาทดสอบเส้น EMA55 ที่ทำหน้าที่เป็นแนวรับร่วมในภาพรวมระยะกลาง ก่อนจะสามารถกลับตัวขึ้นไปได้ ซึ่งถือเป็นการยืนยันได้ว่า เส้น EMA55 เป็นแนวรับร่วมที่มีนัยยะสำคัญต่อราคา โดยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 3,970 ดอลลาร์
นอกจากนี้การรีบาวน์กลับขึ้นมายังทำให้การฟอร์มตัวของรูปแบบ Inverse Head and Shoulder นั้นยังคงอยู่ แต่อย่างไรก็ตามราคายังคงอยู่ต่ำกว่าโซนแนวต้านสำคัญที่ 4,225 – 4,500 ดอลลาร์ โดยประมาณ ซึ่งถ้าราคาสามารถเบรคขึ้นไปเหนือโซนแนวต้านสำคัญนี้ได้ จะทำให้มี Potential ในการกลับตัวขึ้นไปพอสมควร

ที่มา TradingView ณ วันที่ 31 มีนาคาม 2562

Time Frame 4H

ในภาพรวมระยะสั้นจะเห็นว่าในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาได้มีการเบรคขึ้นไปเหนือโซนแนวต้านระยะสั้นที่ประมาณ 4,070 – 4,145 ดอลลาร์ เพียงแต่วอลลุ่มในการเบรคขึ้นไปนั้นยังดูเบาบาง ซึ่งถือเป็นการเบรคขึ้นไปที่ไม่ค่อยแข็งแรง นอกจากนี้ยังเกิด Bearish Divergence จาก MACD ในช่วงที่มีการเบรคขึ้นไป ส่งผลให้ราคามีการปรับตัวลงมาอยู่บริเวณโซนแนวต้านอีกครั้ง
อย่างไรก็ตามจากภาพรวมทั้งหมดยังคงบ่งบอกได้ว่าราคายังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้อีก แต่อาจจะมีการพักตัวไปก่อนสักระยะ และหากราคาไม่ลงมาต่ำกว่า 4,145 ดอลลาร์ โซนแนวต้านก็จะกลายเป็นโซนแนวรับของราคาต่อไป

ที่มา TradingView ณ วันที่ 31 มีนาคาม 2562

Time Frame 1W

ในภาพรวมระยะยาว ราคายังคงอยู่ในกรอบสามเหลี่ยม และยังอยู่บริเวณเส้น EMA200 ที่ทำหน้าที่เป็นแนวต้านร่วม ซึ่งตราบใดที่ราคายังไม่สามารถเบรคขึ้นไปเหนือกรอบสามเหลี่ยม และยืนเหนือเส้น EMA200 ได้อย่างชัดเจน โอกาสที่จะปรับตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมก็จะยังคงมีอยู่

ที่มา TradingView ณ วันที่ 31 มีนาคาม 2562

Indicator Signal Time Frame 1D

จากสัญญาณของ Indicator ในภาพรวมระยะกลาง ในส่วนของ MACD นั้นยังอยู่ในช่วงพักตัว แต่โมเมนตัมยังคงอยู่ในฝั่ง Bullish ส่วน RSI ยังคงปรับตัวอยู่ใน Bullish ส่วนทางด้านวอลลุ่มยังไม่มีอะไรน่าสนใจ

ความเดิมสัปดาห์ที่แล้ว

จากการคาดการณ์สัปดาห์ที่แล้ว ราคายังคงมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้ แต่ยังมีอุปสรรคของราคาอยู่ที่ 4,070 – 4,145 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นโซนแนวต้านในระยะสั้นของราคา และมีแนวรับระยะสั้นอยู่ที่ 3,955 ดอลลาร์ โดยประมาณ ซึ่งเป็นแนวรับของกรอบ Ascending channel

โดยในช่วงต้นของสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาได้มีการปรับตัวลงมาทดสอบแนวรับของกรอบ Ascending channel ที่ประมาณ 3,955 ดอลลาร์ โดยทำ swing low ไว้ที่ 3,939 ดอลลาร์ ก่อนที่จะรีบาวน์กลับขึ้นไปเบรคโซนแนวต้าน ที่ 4,070 – 4,145 ดอลลาร์ ทำ swing high ไว้ที่ 4,210 ดอลลาร์ ก่อนจะปรับตัวลงมาพักตัวอยู่ใกล้ๆกับโซนแนวต้านอีกครั้ง

การคาดการณ์

มุมมองขาขึ้น :

ภาพรวมระยะสั้น (TF 4H) การเบรคขึ้นมาเหนือโซนแนวต้านของราคาในระยะสั้นนั้นยังคงดูอ่อนแรง โดยในระยะสั้นอาจจะมีการพักตัวอยู่บริเวณโซนแนวต้านไปก่อนสักระยะ หากไม่กลับลงไปต่ำกว่าโซนแนวต้าน ราคาก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อ และโซนแนวต้านนี้จะกลายเป็นโซนแนวรับของราคาต่อไป

ภาพรวมระยะกลาง (TF 1D) การฟอร์มตัวของรูปแบบกลับตัวแบบ Inverse Head and Shoulder นั้นยังคงอยู่ โดยมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 4,225 – 4,500 ดอลลาร์ หากราคาสามารถเบรคขึ้นไปได้จะทำให้มี Potential ในการปรับตัวขึ้นไปต่อได้ ในระยะกลาง – ระยะยาว

ภาพรวมระยะยาว (TF 1W) ราคายังคงอยู่ในกรอบสามเหลี่ยม และอยู่ใกล้กับเส้น EMA200 ที่ทำหน้าที่เป็นแนวต้านร่วม ซึ่งถ้าราคายังไม่สามารถเบรคกรอบสามเหลี่ยม และขึ้นไปยืนเหนือเส้น EMA200 ได้อย่างชัดเจน ราคาก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัว Sideway อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมต่อไป จนกว่าจะมีการเบรคไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

มุมมองขาลง :

ในระยะสั้นจะมีแนวรับของราคาอยู่ที่ประมาณ 4,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นแนวรับของกรอบ Ascending channel โดยมีเส้น EMA200 ทำหน้าที่เป็นแนวรับร่วมอยู่บริเวณนั้นใน TF 4H  ส่วนแนวรับในระยะกลางจะอยู่ที่ประมาณ 3,600 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นแนวรับของเส้น Bullish Trendline นอกจากนี้ยังมีเส้น EMA55 ที่ทำหน้าที่เป็นแนวรับร่วมอยู่ที่ประมาณ 3,970 ดอลลาร์ ซึ่งใกล้เคียงกับแนวรับระยะสั้นของ TF 4H พอดี

หมายเหตุ : การลงทุนในตัวเหรียญ Cryptocurrency มีความเสี่ยงสูงมาก ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนทำการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ทางสยามบล็อคเชน จะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียใดๆในทุกกรณี