<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ราคา Bitcoin ยังคงไซด์เวย์อยู่ในช่วงนี้ มีโอกาสพุ่งไปแตะ 19,000 ดอลลาร์ในระยะยาว

บทความวิเคราะห์ราคารายสัปดาห์นี้เป็นของ Bitman ซึ่งเป็น Partner กับสยามบล็อกเชน สำหรับงานวิเคราะห์ราคารายวันสามารถกดดูที่เพจของ Bitman ได้ที่นี่

ราคาของ Bitcoin ปรับตัวขึ้นมาเหนือโซนแนวต้านระยะสั้นและทรงตัวอยู่ที่ 11,368 ดอลลาร์
โดยปัจจุบัน Bitcoin มี Market cap. อยู่ที่ประมาณ 203,030,537,721 ดอลลาร์ และ มูลค่ารวมของตลาด Cryptocurrency อยู่ที่ประมาณ 295,366,737,584 ดอลลาร์
ซึ่งตัวเลขมูลค่ารวม Bitcoin และมูลค่ารวมของตลาดได้เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว
โดยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ได้มีข่าวที่หลากหลายในวงการคริปโตเกิดขึ้นมากมาย เช่น

ที่มา TradingView ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2562

Time Frame 1D

การปรับตัวขึ้นมาจากโซนแนวรับในภาพรวมระยะกลางยังคงส่งผลให้ราคาปรับตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยม โดยมีช่วงสวิงราคาในกรอบอยู่ที่ 12,000 – 9,500 ดอลลาร์ ซึ่งถ้าหากราคายังไม่สามารถเบรคขึ้นไปเหนือกรอบสามเหลี่ยมได้ก็ยังมีโอกาสที่จะ Sideway อยู่ในกรอบไปจนกว่าจะมีการเบรคเพื่อเลือกทิศทางอีกครั้ง
อย่างไรก็ตามการปรับตัวขึ้นมาจากบริเวณโซนแนวรับระยะกลางที่ 9,100 – 8,000 ดอลลาร์ ยังคงทำให้ภาพรวมฝั่งขาขึ้นยังคงได้เปรียบ

ที่มา TradingView ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2562

Time Frame 4H

ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาได้มีการปรับตัวขึ้นมาเหนือโซนแนวต้านระยะสั้นที่ 11,000 – 10,600 ดอลลาร์ ส่งผลให้โซนแนวต้านบริเวณนี้เปลี่ยนเป็นโซนแนวรับของราคาในปัจจุบัน ซึ่งหลังจากที่ราคาได้เบรคขึ้นมาในช่วงต้นสัปดาห์จนถึงปลายสัปดาห์ราคายังคงทรงตัวอยู่เหนือโซนแนวรับระยะสั้นนี้ และหากไม่หลุดลงไปต่ำกว่าโซนแนวรับก่อนจบสัปดาห์นี้ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้อีกครั้ง

ที่มา TradingView ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2562

Time Frame 1W

การปรับตัวขึ้นมาของราคาในสัปดาห์ที่แล้วนั้นส่งผลทำให้โอกาสที่จะเกิดการ Correction ลงไปที่ 8,800 – 7,400 ดอลลาร์ ลดน้อยลงไป แต่อย่างไรก็ตามการปรับตัวขึ้นไปยังคงมีแรงขายมากดดันราคาอยู่ในช่วง 13,700 – 12,300 ดอลลาร์ อิงจาก Swing High ของราคาในแต่ละสัปดาห์ที่ถูกแรงขายกดลงมาก่อนจะมีการปิดแท่ง ดังนั้น หากสัปดาห์นี้ราคาปิดต่ำกว่า 11,500 ดอลลาร์ ก็จะยังมีโอกาสที่จะ Sideway อยู่ในช่วง 11,400 – 9,500 ดอลลาร์ ในระยะยาว แต่ถ้าหากปิดเหนือ 11,500 ดอลลาร์ ได้ก็มีโอาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อในสัปดาห์หน้า 

ที่มา TradingView ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2562

Indicator Signal Time Frame 1W 

ภาพรวมโมเมนตัมในระยะยาวของทั้ง MACD และ RSI ยังคงบ่งบอกได้ว่า ณ ปัจจุบัน โมเมนตัมในฝั่งขาขึ้นยังคงมีความได้เปรียบ โดยหากลองย้อนกลับไปดูข้อมูลในอดีตจะเห็นข้อมูลได้ดังนี้

ในส่วนของ MACD นั้น หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในช่วงต้นปี 2018 จะสังเกตุได้ว่าโมเมนตัมในฝั่งขาลงช่วงนั้นค่อนข้างสูง แต่ในขณะที่ราคาได้ทำ New low ในปี 2019 โมเมนตัมฝั่งขาลงนั้นกลับมีเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับต้นปี 2018 และเมื่อมีการเปลี่ยนแนวโน้มอีกครั้งจะเห็นได้ว่าการปรับตัวขึ้นมาจาก New low นั้นมีโมเมนตัมในฝั่งขาขึ้นที่สูงกว่าชัดเจน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะเริ่มมีการปรับตัวลดลงมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพักตัวของราคาในฝั่งขาขึ้น แต่จากโมเมนตัมที่เกิดขึ้นก็บ่งบอกได้ว่าฝั่งขาขึ้นนั้นยังคงมีความได้เปรียบในระยะยาว

ในส่วนของ RIS ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแนวโน้มในช่วงต้นปี 2018 โมเมนตัมของ RSI นั้นใช้เวลาอยู่ในฝั่ง Bullish มาเป็นเวลากว่า 847 วันโดยประมาณ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่เกิดขึ้นในปี 2018 โมเมนตัมของ RSI ใช้เวลาอยู่ในฝั่ง Bearish เพียง 420 วันโดยประมาณ ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่า 1 เท่าโดยประมาณ ก่อนที่จะกลับขึ้นมาในฝั่ง Bullish อีกครั้งในปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจากภาพรวมแล้ว การกลับขึ้นมาในฝั่ง Bullish ของโมเมนตัมนั้นแสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมในฝั่งขาขึ้นนั้นยังคงมีความได้เปรียบในระยะยาว

ความเดิมสัปดาห์ที่แล้ว

จากการคาดการณ์สัปดาห์ที่แล้ว “ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าโซนแนวต้านระยะสั้นที่ 11,000 ดอลลาร์ ซึ่งหากเบรคไปไม่ได้จะมีโอกาสทำให้เกิด Triple top และกลับตัวลงไปต่อ แต่ถ้าเบรคขึ้นไปได้จะทำให้มี Potential ในการปรับตัวขึ้นไปต่อได้อีกครั้ง”

ซึ่งในสัปดาห์นี้ราคาได้เบรคขึ้นไปเหนือโซนแนวต้านระยะสั้นที่ 11,000 ดอลลาร์ โดยทรงตัวอยู่ที่ระดับ 11,300 ดอลลาร์ ณ ปัจจุบัน ซึ่งหากจบสัปดาห์นี้ราคาไม่ลงไปต่ำกว่า 11,000 ดอลลาร์ ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึึ้นไปต่อได้อีกครั้ง 

การคาดการณ์

มุมมองขาขึ้น : 

ภาพรวมระยะสั้น (TF 4H) การเบรคขึ้นมาเหนือโซนแนวต้านระยะสั้นที่ 11,000 ดอลลาร์ ส่งผลให้โซนแนวต้านนี้กลายเป็นโซนแนวรับระยะสั้นของราคาอีกครั้ง 

ภาพรวมระยะกลาง (TF 1D) ราคายังคงปรับตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมโดยมีช่วงสวิงของราคาอยู่ในกรอบที่ประมาณ 12,000 – 9,500 ดอลลาร์ ซึ่งถ้าราคายังไม่สามารถเบรคกรอบสามเหลี่ยมนี้ไปได้ก็ยังมีโอกาสที่จะ Sideway อยู่ในกรอบไปจนกว่าจะมีการเบรคเพื่อเลือกทิศทางอีกครั้ง 

ภาพรวมระยะยาว (TF 1W) การปรับตัวขึ้นมาของราคาในสัปดาห์ก่อนหน้าทำให้โอกาสที่จะเกิด Correction ในกรอบ 8,800 – 7,400 ดอลลาร์ ลดน้อยลงไป แต่ถ้าสัปดาห์นี้ราคาปิดเหนือ 11,500 ดอลลาร์ไม่ได้ ก็จะยังมีโอกาสที่จะ ปรับตัวอยู่ในช่วง 11,400 – 9,500 ดอลลาร์ แต่ถ้าปิดเหนือ 11,500 ดอลลาร์ได้ โอกาสที่จะขึ้นไปต่อในสัปดาห์หน้าจะมีสูงขึ้น 

มุมมองขาลง : 

หากราคายังคงปรับตัวอยู่เหนือโซนแนวรับระยะกลางที่ 9,100 – 8,000 ดอลลาร์ ภาพรวมในฝั่งขาขึ้นนั้นก็จะยังคงมีความได้เปรียบอยู่

หมายเหตุ : การลงทุนในตัวเหรียญ Cryptocurrency มีความเสี่ยงสูงมาก ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนทำการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ทางสยามบล็อคเชน จะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียใดๆในทุกกรณี

 

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น