<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ไทยพาณิชย์จับมือไมเนอร์ฟู้ด และ ดิจิทัลเวนเจอร์ส พัฒนา Blockchain เพื่อธุรกิจอาหาร ลดต้นทุน 50%

ธนาคารไทยพาณิชย์จับมือกับไมเนอร์ฟู้ดและดิจิทัลเวนเจอร์สเล็งพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ธุรกิจอาหารในไทยเป็นครั้งแรก

อ้างอิงจากข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์ของธนาคารไทยณิชย์ประจำวันที่ 9 ต.ค. 2562 ที่เผยว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ดิจิทัล เวนเจอร์ส ซึ่งเป็นผู้นำด้านธุรกิจอาหารและแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ได้นำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างแบบครบวงจรด้วยแพลตฟอร์ม B2P (Blockchain Solution for Procure-to-Pay)

โดยนี่จะเป็นครั้งแรกของวงการธุรกิจอาหารของประเทศไทย ในการยกระดับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง ไมเนอร์ฟู้ด และ คู่ค้า ให้มีประสิทธิภาพและประหยัดทรัพยากรตลอดกระบวนการกว่า 50% นอกจากนี้บริษัทได้วางเป้าหมายในการนำแพลตฟอร์ม B2P มาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคู่ค้าทั้งหมดของไมเนอร์อีกด้วย

แพลตฟอร์ม B2P (Blockchain Solution for Procure-to-Pay)

B2P (Blockchain Solution for Procure-to-Pay) คือ แพลตฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างดิจิทัลครบวงจรบน Corda Blockchain ครั้งแรกของโลก ที่ได้รับการพัฒนาโดย บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินในเครือธนาคารไทยพาณิชย์

โดยในการร่วมมือกันในครั้งนี้ก็เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้กับองค์กรธุรกิจภาคเอกชนที่มีเครือข่ายซัพพลายเชนจำนวนมาก ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการสั่งซื้อสินค้าไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายในการชำระค่าสินค้าผ่านธนาคาร 

นอกจากนี้ระบบยังเปิดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมองเห็นธุรกรรมในแต่ละขั้นตอนไปพร้อมกัน พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบเอกสารต่างๆ อาทิ ใบสั่งซื้อ , ใบรับของ และใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ ทำให้กระบวนการทั้งหมดเกิดประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดต้นทุนได้อย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งคู่ค้ายังสามารถขอรับบริการ Invoice Financing จากธนาคารฯผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกรวดเร็ว ด้วยต้นทุนทางการเงินต่ำ ปัจจุบัน B2P ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ

ที่มา : scb.co.th