<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ศาลฎีกาสูงสุดแห่งประเทศอินเดียเรียกร้องรัฐบาลให้ออกกฎหมายมาควบคุม Bitcoin

ศาลฎีกาสูงสุดแห่งประเทศอินเดียได้เรียกร้องให้รัฐบาลตอบกับคำขอของพวกเขาในการทำให้ Bitcoin ถูกกฎหมาย เพื่อการควบคุมและกำกับที่ถูกต้อง

โดยศาลดังกล่าวได้ส่งจดหมายไปถึงธนาคารกลาง, ผู้ออกกฎหมายตลาดการเงิน, ผู้เก็บภาษี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยเรียกร้องให้พวกเขาทำตามที่ขอร้อง อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น The Hindu เมื่อสองวันที่ผ่านมา

โดยคำร้องเดิมที่ผู้คนล่ารายชื่อและส่งต่อศาลฎีกานั้นมีการแสดงความกังวลว่า Bitcoin สามารถที่จะใช้โอนหากันได้ทั่วโลกโดยไม่สามารถติดตามได้ ทำให้มันกลายเป็นเครื่องมือสำหรับผู้สร้าง ransomware และผู้หนีภาษี

โดยอ้างอิงจากคำร้องนั้น มีใจความว่า

“การไร้ซึ่งความสามารถในการควบคุม เนื่องจากร่างกฎหมายที่ยังทำไม่เสร็จ ทำให้มรช่องโหว่ทางกฎหมายอย่างมาก และส่งผลทำให้ Bitcoin กลายเป็นสกุลเงินคริปโตที่ไม่สามารถถูกกำกับในด้านการส่งหากันหรือการทำธุรกรรมได้เลย”

คำร้องดังกล่าวยังได้มีการพูดถึงการที่เว็บเทรด Bitcoin ในประเทศอินเดียมีลูกค้าใหม่ประมาณวันละ 2,500 คน และมีประชาชนประมาณ 500,000 คนที่มี Bitcoin ไว้ในกำมือ

โดยอ้างอิงจากคำร้องนั้น เหตุผลดังกล่าวนี้ ทำให้การใช้งาน Bitcoin ในประเทศอินเดียมีผลกระทบต่อ “มูลค่าตลาดของสินค้าอื่นๆ” จงส่งผลให้ศาลฎีกาต้องเรียกร้องให้รัฐทำการเข้าไปแทรกแซงอย่างเร่งด่วน

คำร้องดังกล่าวยังได้มีการพูดถึงรัฐบาลบางประเทศที่เริ่มจะทำให้ Bitcoin ถูกกฎหมาย หรือแบนสกุลเงินคริปโตดังกล่าวแล้ว โดยพูดถึงการกวาดล้างเว็บเทรด Bitcoin ในประเทศจีน และการบล็อกเว็บเทรดในประเทศรัสเซีย

ดูเหมือนว่าประเทศอินเดียกำลังใช้กลยุทธ์ “รอดู” สถานการณ์ของ Cryptocurrency ในประเทศ แม้ว่าจะได้มีการกล่าวอ้างถึงบทบาทของพวกเขาในการเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ก็ยังไม่ได้มีมาตรการในการจัดการดังกล่าวที่ชัดเจน

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทางรัฐบาลอินเดียได้ก่อตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษา cryptocurrency และได้มีการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวขึ้นมา

Read previous post:

บริษัทด้านปร...

Close